palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

RRF-MMSZA-1.0.0.3-23 – Közösségi Tanulóház modellprogram pályázat

Pályázati felhívás a FETE településeken közösségi tanulóházak szolgáltatásainak fejlesztésére.

A közösségi tanulóház a 1057/2021. (II.19.) Korm. határozat 3. sz. mellékletében kijelölt felzárkózó településeken (továbbiakban: FETE) életvitelszerűen tartózkodó településről érkező fiatalok számára biztosít középiskolai előmenetelt megerősítő szolgáltatásokat. A közösségi tanulóház a tanuló tanulmányi helyszínén, jelenlét logikával segíti a diákot. A közösségi tanulóház olyan városi környezetben helyezkedik el, amely a tanuló középiskolájának települése. A közösségi tanulóház hiánypótló eszköz a középiskolai lemorzsolódás megelőzésében. Helyi igényekre épülő komplex ifjúsági és szociális munkára épülő oktatást segítő forma.

A támogatás célcsoportja: a középfokú oktatási intézményben tanuló felzárkózó településen életvitelszerűen tartózkodó tanulók.

Felhívás kódszáma: RRF-MMSZA-1.0.0.3-23

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Önerő mértéke: nem szükséges
Támogatás minimum összege: 30 512 754,- Ft
Támogatás maximum összege: 38 140 942,- Ft
A támogatási előleg az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 50%-a lehet.

Támogatható projektek száma: 4-5 db

Támogatást igénylők kör: Egyházi, civil és egyéb nem profitorientált szervezetek

 • Helyi Önkormányzat (GFO 321)
 • Helyi Önkormányzat költségvetési szerv (GFO 322)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Vallási egyesület (GFO 525)
 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye (GFO 552)
 • Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye (GFO 555)
 • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)
 • Közalapítvány (GFO 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

Támogatási kérelem benyújtására önálló intézmény / szervezet jogosult, vagy a fenntartói jogokat gyakorló szervezet / intézmény jogosult.

Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre (a Közösségi Tanulóház települése) egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani (mint fenntartó), akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

Támogatható tevékenységek:

 1. Projekt-előkészítő tevékenységek
 2. Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:
  • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak tevékenységei
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
  • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Célcsoport támogatásával kapcsolatos tevékenységek
  • Beruházás
  • Kötelező nyilvánosság biztosítása
 3. Projektmenedzsment tevékenységek

Letölthető dokumentumok

RRF-MMSZA-1.0.0.3-23 felhívás_vegleges.pdf
RRF-MMSZA-1.0.0.3-23 dokumentumai

Beadási időszak:
1 szakasz: 2023.12.15. – 2024.01.15.
2 szakasz: 2024.01.16. – 2024.02.16.