palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program – Pályázat óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztésére

Pályázati felhívás az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú településeken önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő közterületi játszóterek, közterületi fitneszparkok, óvodai játszóudvarok építése, felújítása, fejlesztése, korszerűsítése, eszközök és felszerelések beszerzése.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Pályázó településenként csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (vagy 2.1.1.  vagy 2.1.2. pontra) igényelhet támogatást. Az egyes tevékenységcsoportokon belül lehetőség van egy tevékenység vagy több tevékenység együttes megvalósítására is.

Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport

 • Óvodai játszóudvar építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása)
 • (2.1.1.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve az Oktatási Hivatal által kiadott 2021. évi kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek megfelelő alábbi eszközök és felszerelések beszerzése:
  – kerti asztal;
  – kerti pad;
  – babaház;
  – udvari ivócsap, ivókút;
  – udvari homokozó;
  – takaróháló, takaróponyva;
  – mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
  – hulladékgyűjtő;
  – tűzoltó készülék.
 • (2.1.2. Közterületi játszótérhez, fitneszparkhoz kapcsolódó tevékenységcsoport
 • Közterületi játszótér építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése).
 • Közterületi fitneszpark építése, felújítása, korszerűsítése (például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitnesz eszközökkel, berendezésekkel, illetve teqball asztallal történő fejlesztése).
 • A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelően telepítésre kerülő játszótéri eszközök és felszerelések, hulladékgyűjtő, pihenőpad beszerzése

Költségkorlát nélkül elszámolható tevékenységek:

 • akadálymentesítés;

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek
Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment);
 • eszközök szállítása és üzembe helyezése;
 • eszköz-tanúsítvány igénylése;
 • az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).

Nem támogatható tevékenységek

Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:

 • a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetése; stb.);
 • olyan tevékenységek, amelyek a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében kerültek megvalósításra, vagy azok megvalósítása folyamatban van.

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13

Fenntartási kötelezettség
A projekt fenntartási kötelezettsége a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn, mely idő alatt az ingatlant a Kedvezményezett csak a Támogató hozzájárulásával terhelheti meg és adhatja más használatába.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 6 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázatírás

Partnerünk az óvodafelújítási-, korszerűsítési és a Magyar Falu programban programban

Pályázati ajánlat „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér és fitneszpark fejlesztéshez” a Magyar Falu Program keretében

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek