palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program – Pályázat kommunális eszközök beszerzésére

Pályázati felhívás az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok számára önkormányzati társulások, olyan új eszközök, gépek, munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a településtisztasági és a köztisztasági szolgáltatásokhoz.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/KOEB

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján
  A projekt keretében támogatható tevékenységek

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Pályázó településenként több új eszköz, gép, munkagép beszerzésére nyújthat be pályázatot az alábbiakban felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.

Önállóan támogatható tevékenységek

Belterületi közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító eszközök, gépek, munkagépek beszerzése az alábbi eszközlista alapján:

 • gépek, erőgépek, munkagépek19 (lásd: pályázati kiírás 6. pontja szerinti projekt műszaki-szakmai és megvalósításával kapcsolatos elvárások);
 • kisgépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor);
 • települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök;
 • nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására alkalmas gépek, eszközök;
 • hó – és síkosság mentesítésre alkalmas gépek, eszközök.

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 3%-áig számolhatóak el:

 • előkészítési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projektmenedzsment);
 • közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tevékenységek (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
 • hatósági eljárási díjak megfizetése;
 • beszerzett eszközök szállítása és üzembe helyezése;
 • beszerzett eszközök forgalomba helyezése (például: műszaki vizsgáztatás, rendszám kapcsán fizetendő illeték megfizetése);
 • za Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység)

Nem támogatható tevékenységek

Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:

 • működési kiadások kifizetése (például: karbantartási díjak, üzemeltetési költségek, dologi kiadások, stb.);
 • a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása, weblap üzemeltetési költségei, domain díj, stb.

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13

Fenntartási kötelezettség

 • Azon belső égésű motoros eszközök esetében, amelyek hengerűrtartalma meghaladja a 100 cm³-t, a fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn.
 • Azon belső égésű motoros eszközök esetében, amelyek hengerűrtartalma nem haladja meg a 100 cm³-t, illetve az egyéb beszerzett eszközök, gépek vonatkozásában a fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység megvalósítását követő három évig áll fenn.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 15 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázatírás

Partnerünk az óvodafelújítási-, korszerűsítési és a Magyar Falu programban programban

Pályázati ajánlat „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér és fitneszpark fejlesztéshez” a Magyar Falu Program keretében

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek