palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program – Pályázat tanya- és falugondnoki busz beszerzése

Pályázati a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető, vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében az önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatására.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/TFB

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján
  A projekt keretében támogatható tevékenységek

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Pályázó településenként egy darab gépjármű cseréjére vagy beszerzésére nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint:
Falugondnoki VAGY tanyagondnoki szolgálathoz szükséges

 • Új gépjárműbeszerzése és forgalomba helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében az adott szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
 • Új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel, azonban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába történő bejegyzése a pályázat benyújtásáig megtörtént.
 • Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat vállalja a lecserélendő, működőképes és használatra alkalmas busz térítésmentesen történő átadását egy általa megjelölt határon túli település magyar közössége számára, vagy felajánlja átadásra ugyanerre a célra a Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közössége részére. A felajánlás kizárólag azon busz esetében lehetséges, melynek az élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított legalább 6 év, de legfeljebb 10 év telt el és a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km, de legfeljebb 300 000 km alatti utásteljesítménnyel rendelkezik, valamint a gépjármű átadásának időpontjában még legalább 6 hónapig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.
 • Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén a régi gépjármű felajánlása nélkül, azzal a feltétellel, hogy a pályázat keretében lecserélendő busz élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított több, mint 10 év telt el vagy 300 000 km-et meghaladó futásteljesítménnyel rendelkezik.

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 3%-áig számolhatóak el:

 • előkészítési tevékenység (például: pályázati dokumentáció összeállítása);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (projektmenedzsment, az új gépjármű forgalomba helyezésének költsége: műszaki vizsgáztatás, rendszám igénylése során fizetendő díj, regisztrációs díj), illeték, törzskönyv kiállításának díja, forgalmi engedély kiállításának díja);
 • a gépjármű rendeltetésszerű használata során felmerülő tárgyi eszközök beszerzése (például: téli/nyári gumiszett, hólánc);
 • a beszerzett falubusz és tanyabusz fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység);
 • az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység)

Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, de különösen az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek:

A. Kötelezően megvalósítandó tevékenységekből származó költségek:

  • a beszerzett gépjármű vonatkozásában a fenntartási időszak alatt kötelezően megkötendő felelősségbiztosítás és Casco biztosítás díja;
  • gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége.

B. Egyéb felmerülő költségek:

  • üzemanyag költség;
  • autópálya matrica, egyéb útdíj költségek, parkolási díjak;
  • a felajánlott gépjármű átadásával kapcsolatos bármely költség;
  • amennyiben a Pályázó úgy nyilatkozott, hogy a támogatás tekintetében ÁFA visszaigénylési joga van, úgy az ÁFA összege nem számolható el;
  • kiterjesztett jótállás díja.

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn. Fenntartási időszak alatt az amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 18 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek