palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Visegrad grants – a visegrádi országok területén működő szervezetek együttműködési projektjeinek támogatása pályázat

A Visegrad Grants a visegrádi országok területén működő, nem kormányzati és civil szervezetek, közintézmények, önkormányzatok, magáncégek és nonprofit szervezetek, valamint oktatási és kutatási központok közötti regionális együttműködési, partnerségi projekteket támogat.

Projektekkel kapcsolatos elvárások:

 • A projekteknek legalább három V4-országból származó szervezetek együttműködésén és aktív részvételén kell alapulnia.
 • Támogatható két szomszédos V4-ország legalább 2 szervezetének kétoldalú, határokon átnyúló együttműködése is, amennyiben a projektek a határtól számított 40 km-es körzetben valósulnak meg, és helyi problémára összpontosítanak.
 • A projekt megvalósításának maximális időtartama 18 hónap
 • A támogatás a projekt költségvetésének legfeljebb 100%-át fedezheti, 15%-os általános költségekkel együtt.
 • A projekteknek a támogatási program hét fókuszterületének legalább egy célkitűzésével kell foglalkozniuk.

Fókuszterületek

Kultúra és közös identitás

 • Közös audiovizuális, irodalmi és egyéb kortárs művészeti termékeket bemutató projektek új közönség számára .
 • A közös történelmi és kulturális örökségre, valamint a kulturális sokszínűségre reflektáló projektek közös kutatási és tudásmegosztási tevékenységek révén.
 • A települések, régiók és helyi csoportok közötti együttműködést létrehozó és elősegítő projektek közös kulturális tevékenységek révén.

Oktatás és kapacitásépítés

 • Az oktatási intézmények szakmai hálózatait erősítő és a hallgatók, kutatók és oktatók mobilitását támogató projektek a legjobb gyakorlatok megosztása érdekében.
 • A 21. század kemény és puha készségeit fejlesztő projektek formális és nem formális oktatási módszerek révén

Innováció, K+F, vállalkozói szellem

 • Új üzleti és klaszterhálózatok kiépítését célzó projektek a kkv-k, induló vállalkozások és kutatóintézetek számára a V4-eken belül és kívül.
 • A gazdasági kihívásokat kezelő és a vállalkozások és társadalmi vállalkozások ökoszisztémáját javító projektek közös lobbizás, közös politikai megoldások és a legjobb gyakorlatok cseréje révén.
 • Innovációval, új technológiákkal és tudományos kutatással foglalkozó projektek regionális és ágazatközi szinten.

Demokratikus értékek és a média

 • A polgárok demokratikus döntéshozatali folyamatokban való aktív részvételét és a demokratikus vita előmozdítását elősegítő projektek
 • Az átláthatóságot és a korrupció elleni küzdelmet elősegítő projektek a tudásáramlás és az informátorok, oknyomozó újságírók és megfigyelők kapacitásépítésének támogatása révén.
 • A média- és információs műveltséget javító, valamint az elfogult tudósításokkal, dezinformációval és propagandával szembeni ellenálló képességet növelő projektek.
 • A V4-régióban a releváns témák jobb médiamegjelenítését és az információkhoz való jobb hozzáférést célzó projektek.

Közpolitika és intézményi partnerség

 • A szakértői közösségeket összekötő projektek, hogy közös politikai kihívásokra közös megoldásokat találjanak.
 • A szakpolitikai változásokért és a jó kormányzásért folytatott aktív lobbitevékenységet elősegítő projektek, valamint az érintett érdekelt felek és a döntéshozók közötti kapcsolatteremtés.

Regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom

 • Új megoldásokat és tevékenységeket kínáló projektek az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a környezetvédelem tudatosításához a V4-régióban és azon kívül is
 • A fenntartható turizmus helyi és regionális szintű fejlesztését célzó projektek a nemzetközi szakértelem és a megosztott know-how egyesítésével.
 • A helyi és regionális infrastruktúra fejlesztés, a várostervezés, a területfejlesztés és a mezőgazdaság területén innovatív megoldások megtalálását és megosztását célzó projektek.

Társadalmi fejlődés

 • A társadalom befogadó gondolkodásmódját elősegítő, valamint a kisebbségek védelmével és szerepvállalásának erősítésével foglalkozó projektek.
 • A generációk közötti párbeszédet és a szociális ellátási infrastruktúrát javító projektek a közös demográfiai és közegészségügyi kihívások kezelése érdekében.
 • Az egészséges és aktív életmódot és a függőséget okozó szerekkel való visszaélés csökkentését elősegítő projektek.

Pályázók köre

 • Kettő vagy több különböző visegrádi országokban található szervezetek konzorciumai, többek között
  • Nem kormányzati, civil társadalmi szervezetek;
  • települések és helyi önkormányzatok;
  • iskolák, felsőoktatási intézmények, kutatási és tudományos szervek és közintézmények.
  • Vezető partnerként (pályázóként) és konzorciumi partnerként egyaránt jogosultak a részvételre a piaci szereplők is, pl. vállalatok – különösen az innovációs és startup-  és jogi személyiséggel rendelkező szereplők – , de csak abban az esetben, ha visegrádi projekt nonprofit jellegű.

Ki nem pályázhat?

 • Közvetlenül az államigazgatás alá tartozó intézmények (minisztériumok, kormányhivatalok, nagykövetségek, államilag finanszírozott kulturális intézetek, állami tulajdonú vállalatok)
 • Természetes személyek (magánszemélyek)
 • Jogi személyiséggel rendelkező/nem rendelkező magánvállalkozók

Pályázatok benyújtási határideje: 2024. február 1.