palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu Program – pályázat eszközbeszerzésre

Pályázat az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok, önkormányzati társulások feladatának ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre irányuló támogatásra.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/EKB/

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Pályázó településenként egy adott közfeladat, egyéb önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre nyújthat be pályázatot.

 • Támogatás igényelhető a helyi közügyekhez, helyben biztosítandó közfeladatokhoz, valamint egyéb önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó új eszközök beszerzésére így különösen:
  • bútorbeszerzésre;
  • infokommunikációs eszközök beszerzésére;
  • a kulturális szolgáltatás biztosításához és a helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére;
  • egészségügyi alapellátáshoz (orvos, háziorvos, gyermekorvos, fogorvos), ügyeleti ellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 9. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.
  • feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközök beszerzésére.

Az eszközök beszerzési költsége nem haladhatja meg lényegesen az azonos szakmai és műszaki tartamú eszközök átlagos bekerülési költségét, piaci árát (ár-érték arány és a piaci árnak való megfelelőség követelménye).

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 3%-áig számolhatóak el:

 • előkészítési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, engedélyezés);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység)
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés-előkészítő, projektmenedzsmenti tevékenység, próbaüzem, telepítési költségének megfizetése)

Nem támogatható tevékenységek:

Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:

 • a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetés; domain díj megfizetése, stb.);
 • profitorientált tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése;
 • jelen pályázati kiírás egyéb kategóriáiban felsorolt eszközök beszerzése;
 • egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése;
 • használt eszközök beszerzése.

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 12 hónap, de legkésőbb 2024. november 13.

Fenntartási kötelezettség
Eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység megvalósítását követő három évig áll fenn-

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 6 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek