palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu program – Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése pályázat

Pályázati felhívás az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő és működő temetők állapotának kisléptékű felújítására.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/TKIF

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján
  A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Pályázó településenként az alábbi önállóan támogatható tevékenységre nyújthat be pályázatot:

 • Az önkormányzat 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő, működő temetők állapotának kisléptékű felújítása, fejlesztése (például: a temetőben található közlekedési utak, járdák felújítása, locsolókút, lámpatestek/lámpaoszlopok beszerzése; urnafal bővítése, felújítása; kolumbárium felújítása; akadálymentesítés, illemhely építése stb.)

Költségkorlát nélkül elszámolható tevékenységek:

 • temető területén lévő egyéb épület vagy építmény (nem ravatalozó) külső és belső felújítása, akadálymentesítéshez kapcsolódó felújítás;
 • a köztemetők ellátásához kapcsolódó eszközök beszerzése:
  • halotthűtő;
  • digitális temető nyilvántartás készítése (legfeljebb 1 500 000 forint összegben, mely magába foglalja a nyilvántartó szoftver kialakítását térkép modullal, a temető teljes felmérését, fotó készítését minden egyes síremlékről és az adatok rögzítését, a program betanítását, továbbá a webes temető nyilvántartás egyszeri kialakításának költségét) Figyelem! Az esetlegesen felmerülő karbantartási díj (havidíj), fenntartási költség, valamint a szoftverfrissítés díja nem tartozik a támogatható költségek közé.
  • Digitális temető nyilvántartás esetén eszközbeszerzés:
   • 1 db számítógép vagy 1 db laptop, és/vagy
   • 1 db fényképezőgép vagy 1 db okostelefon vagy 1 db tablet.

Az eszközök beszerzési költsége nem haladhatja meg lényegesen az azonos szakmai és műszaki tartamú eszközök átlagos bekerülési költségét, piaci árát (ár-érték arány és a piaci árnak való megfelelőség követelménye).

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:

 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment);
 • az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).

Nem támogatható tevékenységek
Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:

 • a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési; domain díj megfizetése, stb.);
 • profitorientált tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése;
 • jelen pályázati kiírás egyéb kategóriáiban felsorolt eszközök beszerzése;
 • egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése;
 • használt eszközök beszerzése

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 12 hónap, de legkésőbb 2024. november 13.

Fenntartási kötelezettség
A beruházás vonatkozásában és digitális temető nyilvántartás esetén a fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn.

Egyéb eszközbeszerzés esetén a fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység utolsó napját követő három évig áll fenn.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 6 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázatírás

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek