palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Falu program – Pályázat óvoda épületének felújítására, korszerűsítésére, óvodai férőhelybővítésére

Pályázati felhívás az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan korszerűsítésére, felújítására, valamint óvodai férőhelyek bővítésére.

A kategória kódszáma: MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF

A pályázati kategória az MFP/ÖTIFB/2024 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” a Magyar Falu programon belül megjelent pályázati kiírás része, amelyben 7 kategóriában lehet pályázni.

Figyelem! A pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján

A projekt keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Pályázó településenként az alábbi önállóan támogatható tevékenységre nyújthat be pályázatot:

 • 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése; az épület bővítése energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás vagy férőhelybővítés esetén.

Költségkorlát nélkül elszámolható tevékenységek:

 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • a támogatott tevékenység megvalósítása során keletkező, az épület környezetében okozott sérülések helyreállítási munkálatai;
 • hűtő-fűtő klíma beszerzése, beépítése mellyel kapcsolatban a támogatás feltétele, hogy a fűtés korszerűsítés érdekében az eszköz mindkét funkció ellátásra alkalmas legyen.
 • Költségkorláttal elszámolható tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:

 • energetikai tanúsítvány/ok beszerzése;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, megvilágítási tervdokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, tervezés, engedélyezés);
 • közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány kiállítása, projektmenedzsmenti tevékenység, műszaki ellenőrzés);
 • az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató 2023. szerinti tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).

Nem támogatható tevékenységek
Az önállóan támogatható tevékenységeken és a hozzájuk kapcsolódó önállóan nem támogatható, választható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, például:

 • eszközbeszerzés (kivéve: beépített eszköz/bútor);
 • működési kiadások kifizetése (például: közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások, stb.);
 • a pályázati kiírásban meghatározott kommunikációs tevékenységeken kívül egyéb kommunikációs tevékenységek (például: weblap létrehozása, weblap üzemeltetési költségei, domain díj, stb.)

Támogatott tevékenység időtartama
A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított legfeljebb 18 hónap, de legkésőbb 2025. május 13

Fenntartási kötelezettség
A projekt fenntartási kötelezettsége a támogatott tevékenység megvalósítását követő öt évig áll fenn, mely idő alatt az ingatlant a Kedvezményezett csak a Támogató hozzájárulásával terhelheti meg és adhatja más használatába.

Az igényelhető támogatási összeg felső határa: 50 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatás

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

Pályázati kérdésekkel, pályázatírással és projektmenedzsment lebonyolítással kapcsolatban naprakész információt kaphat tőlünk!
Töltse ki az alábbi adatlapot és felvesszük önökkel a kapcsolatot!

Pályázni szeretnék - Önkormányzat

Letölthető dokumentum

Palyazati kiírás MFP

A pályázat benyújtásának időtartama és határideje: 2023. december 13. – 2024. január 12.

Pályázatírással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos információ:

Pályázatírás

Partnerünk az óvodafelújítási-, korszerűsítési és a Magyar Falu programban programban

Pályázati ajánlat „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér és fitneszpark fejlesztéshez” a Magyar Falu Program keretében

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás (Támogatáskezelő)
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata telefon: +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek