palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Csoóri Sándor program – Pályázat a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására

A Csoóri Sándor Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A pályázat kódja: CSSP-2023/CSSP-M-2023

A rendelkezésre álló keretösszeg 2023. évben:  1.834.000.000 Ft

A támogatás formája
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető

A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke

 1. ) Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
  • Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 940.000.000 Ft
  • A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-MO-2023
  • Legmagasabb igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft
  • Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft
  • Az altémában a Magyarországon működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országos jelentőségű szakmai képzéseken, rendezvényeken való részvétel költségeire, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra.
 2. Határon túli néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
  • Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 940.000.000 Ft
  • A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HT-2023
  • Legmagasabb igényelhető támogatás: 5.000.000 Ft
  • Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft
  • Az altémában a határon túli (Kárpát-medencében és Moldvában) működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országon belüli, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre,
   népviselet beszerzésére, készíttetésére és javíttatására, kisértékű eszközök beszerzésére, hang- és fénytechnikai szolgáltatás vásárlására, terembérleti díjra, reklám és PR költségekre.
 3. Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
  • A pályázati kategória kódja: CSSP-TANCHAZ-2023
  • Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 312.500.000 Ft
  • Legmagasabb igényelhető támogatás: 2.500.000 Ft
  • Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500.000 Ft
  • Az altémában pályázatot nyújthatnak be a minden esetben élőzenés szolgáltatással működő, a támogatási időszak alatt minimum 8 alkalommal megrendezendő, nyilvánosan meghirdetett, nyílt hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató komplex programjainak támogatására. Előnyt élveznek a néptáncoktatást biztosító táncházak, autentikus népzenei koncertek és előadások együttesének átgondolt koncepcióján alapuló sorozatok, melyekben a táncházakat egyéb programok – kézművesség, népmese, daltanítás, néprajzi előadás stb. – egészítik ki. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra, élő népzenei szolgáltatás igénybevételére, az oktatók és előadók útiköltség térítésére, hangtechnikai szolgáltatás díjára.
 4. A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása
  • Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 226.000.000 Ft
  • Igényelhető támogatás:
   • a) Legmagasabb igényelhető összeg infrastruktúra fejlesztés (Beruházás) esetén: 10.000.000 Ft
   • A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-B-2023
   • E pont szerint támogatás kérhető a tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, infrastruktúra kialakítása
  • Legmagasabb igényelhető összeg szakmai munka támogatása esetén: 8.000.000 Ft
   • A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2023
   • E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából népi kézműves kurzusokra, szakkörökre, művészeti csoportokra, foglalkozássorozatokra, műhelyfoglalkozásokra, kiállítások lebonyolítására, rendezvényekre, konferenciákra és azokon való részvételre.
   • Előnyt élveznek az utánpótlás neveléssel kapcsolatos tevékenységeket tartalmazó pályázatok.
  • Legmagasabb igényelhető összeg Mester és Inas program támogatása esetén: 500.000 Ft/mester
   • A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-MI-2023
   • E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából a népi kézműves inas programra, amelyet 35 év alattiak számára a Népművészet Mesterei, Népművészet Ifjú Mesterei és/vagy Gránátalma díjas népi iparművészek biztosítanak. A programnak minimum 50 órásnak kell lennie.
   • A programban résztvevő inasok alkotásai a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által rendezett kiállításon kerülnek bemutatásra.
  • Legalacsonyabb igényelhető támogatás mindhárom altéma esetében: 500.000 Ft
   • A 4.4. a), b), c) altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő népi kézművességgel foglalkozó szervezetek kérhetnek támogatást.
   • A pályázat mellékleteként csatolni kell a pályázó székhelyéhez területileg legközelebb lévő Népművészeti Egyesületek Szövetsége tagszervezeteivel vagy a Hagyományok Házával kötött szakmai együttműködési megállapodást. (A szakmai együttműködési megállapodás sablonja a pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
   • Egy pályázó mindhárom altémára egy-egy pályázatot nyújthat be! Az altéma a), b) és c) pontjait a benyújtásnál külön-külön altémaként kérjük figyelembe venni! Továbbá a c) pont esetében maximum 5 fő tiszteletdíjára (Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere és vagy Gránátalma díjas népi iparművész) lehet pályázatot benyújtani
 5. Népzene-oktatási programok megvalósítása
  • A pályázati kategória kódja: CSSP-ZENEOKTAT-2023
  • Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 218.000.000 Ft
  • Legmagasabb igényelhető támogatás: 4.000.000 Ft
  • Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft
  • Az altémában pályázni lehet a Kárpát-medencében és Moldvában működő civil szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan egész éves népzene-oktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A népdalkörök és citerazenekarok a szakmai vezetőjük oktatói tiszteletdíjára a 4.6. altémánál nyújthatnak be pályázatot. A támogatás kérhető az oktatói szállás- és tiszteletdíjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű eszközök beszerzésére; hangszervásárlásra és hangszerfelújításra; oktatók utazási költségére, reklám és PR költségre. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.
   A testület kiemelten javasolja az olyan népzeneoktatási műhelyek támogatását, amelyek vállalják a népi cimbalom és/vagy a tárogató huzamosabb idejű oktatását
 6. Népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közösségek megerősítése
  • A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPZENE-2023
  • Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 137.500.000 Ft
  • Legmagasabb igényelhető támogatás: 1.200.000 Ft
  • Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300.000 Ft
  • Az altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek támogatást igényelhetnek oktatói tiszteletdíjakra; szakmai továbbképzésekre, oktatási segédanyagok vásárlására, kisértékű (200.000 Ft alatti) hangszerbeszerzésre és hangszerfelújításra; tanuláshoz, gyűjtéshez szükséges kisértékű technikai eszközök beszerzésére, egységes fellépőruha készíttetésére; demoanyag készítésére, belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre, reklám és PR költségre.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek az NKTK internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Azon pályázó szervezetek, akik a 2019., 2020., illetve a 2021. évben támogatást nyertek, csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban a 2023. évben, ha a 2019. és 2020. évi támogatásuk az EPER rendszerben lezárt státuszban van, valamint a 2021. évi pályázatuk az EPER rendszerben lezárt/ az elszámolásuk legalább beérkezett státuszban van.

Jogi státusz szerint

Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyesület
Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli közösségek)
Szociális szövetkezet
Társulás

Támogatási időszak: a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. július 1. és 2024. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, tevékenység, illetve projekt megvalósul.

Egy Pályázó legfeljebb két altémában nyújthat be támogatási igényt.

Letölthető dokumentumok

Csoóri Sándor Program 2023. évi meghívásos pályázati kiírás
Csoóri Sándor Program 2023. évi pályázati kiírás
Szakmai együttműködés pályázat 1 melléklet 2023

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 9. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján – 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került