palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sporttámogatás pályázat szociálisan rászoruló intézmények számára

Az Intézményi Program pályázat célja a szociálisan vagy egészségügyi szempontból rászoruló kiskorú gyermekek (illetve az őket ellátó és segítő intézmények) támogatása sportprogramok szervezésével, sport-rehabilitáció elősegítésével, sporteszközökkel, felszerelésekkel és tanácsadással.

Az Alalpítvány, olyan fejlesztő, sport- vagy orvosi eszközök beszerzésében segít, amelyekhez egyébként nem jutnának hozzá a gyermekek, és olyan programok szervezésében gondolkodik, amely másként nem valósulna meg.

Az alapítvány évente ír ki pályázatokat, amelyekre intézmények (maximum 2 nyertes) jelentkezhetnek.

Jogosultak köre

A Program pályázat végső nyertesei csak és kizárólag olyan kiskorú és sportoló gyermekek lehetnek, akik olyan Intézménybe (iskola, óvoda, non profit szervezet, sportegyesület, sport klub, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, alapítvány) járnak, ahol – a gyermekek vagy az Intézmény szociálisan hátrányos helyzeténél fogva – bizonyos sportfelszerelések vagy szolgáltatások beszerzése, illetve sport rendezvények megszervezése és lebonyolítása anyagi akadályokba ütközik.  Sport rendezvénynek minősülnek a sportnap(ok) szervezése, a rekord kísérletek, a sportolókkal való találkozások, sportesemények meglátogatása, sport táborok szervezése, egészségügyi tanácsadói napok szervezése, egészséges életmóddal kapcsolatos események szervezése, sport kiállítások szervezése és lebonyolítása, sport ereklyék aukciója. A pályázatokat a fent megjelölt intézmények vezetői nyújthatják be. Program nyertesként a pályázatban feltüntetett Intézmény lesz megjelenítve.

A pályázat kötelező tartalmi elemei

 • A pályázatot benyújtó Intézmény neve, címe, adószáma, elérhetőségei (telefonszám, email, honlap)
 • A pályázatot benyújtó Intézmény vezetőjének neve, elérhetőségei (telefonszám, email)
 • Az Intézmény tevékenységének rövid bemutatása (története, aktuális helyzete, az ellátott/foglalkoztatott gyermekek köre)
 • Az Intézményben foglalkoztatott gyermekek hátrányos helyzetével kapcsolatos információk (történet, aktuális státusz, jövőbeni kilátásai, a hátrányos helyzet okai)
 • A pályázat céljaként megjelölt
  – eszközök, felszerelések és szolgáltatások neve, mennyisége és típusa és/vagy
  – a megrendezni kívánt sportrendezvény részletei
 • Az Intézmény által ellátott gyermekek sport kapcsolódásának információi: sportágak, eredményeik, korosztályok, jövőbeni terveik
 • Az Intézmény jövőbeni tervei, ha elnyeri a támogatást és sikeres a rendezvény lebonyolítása vagy az eszközök beszerzése
 • Indoklás, hogy az Intézmény vezetője szerint az Intézmény miért érdemes a pályázatra
 • Adatkezelési nyilatkozat és hozzájárulás
 • A pályázati anyag hossza maximum 3 oldal

Elnyerhető támogatási összegek :maximum br 500.000 Ft / nyertes (maximum ötszázezer forint / nyertes, max. 2 Intézmény)

Pályázati kiírás (teljes)

Pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 30.

Általános szabályok
Az Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást közvetlenül a pályázatok nyertesei felé, csak és kizárólag természetben biztosít támogatást. A nyertesek a pályázatukban megjelölt felszereléseket, eszközöket és szolgáltatásokat úgy kapják meg, hogy azt az Alapítvány szerzi be ill. rendeli meg a számukra. A Program pályázat kapcsán elnyert rendezvények szervezési és catering költségeit is az Alapítvány egyenlíti ki, közvetlenül a szolgáltatók felé. Kivételes esetben, az Alapítvány kuratóriuma dönthet arról, hogy a támogatás részben vagy egészben anyagi támogatásként kerüljön átadásra. Aki a 2021-2022-es pályázati körben már kapott támogatást a Szabados Boys Alapítványtól az a 2023-as pályázati körben nem adhat be pályázatot, csak ezt követően.