palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határtalanul – Együttműködés gimnáziumok között

A pályázat célja: A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: a pályázat kiírója) nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulása, valamint a diákok közösségi szerepvállalásának elősegítésére.

A pályázat célja Magyarország és Románia, vagy Szlovákia, vagy Szerbia, vagy Ukrajna, vagy Szlovénia, vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező gimnáziumaiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása.

Pályázat kódja: BGA-13-HA-03

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be köznevelési intézmények, amelyek: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak

Pályázható támogatás: Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi „HATÁRTALANUL!program támogatása” elnevezésű előirányzata, valamint a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetése terhére történik. A rendelkezésre álló keret összege összesen 435.300.000.- forint.

Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely legfeljebb 40.000.- forint/utazó diák.

Pályázni az együttműködés megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

  • utazási költség;
  • szállásköltség
  • személyi költség.

A pályázat benyújtásának alaki és formai követelményei

A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, az alábbi postacímre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1250 Budapest, Pf. 32.

 A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső postára adási ideje 2013. március 28. (csütörtök). Az ezen időpont után postára adott pályázatok automatikusan érvénytelenek.

Benyújtandó pályázati dokumentumok

  • papír-alapon a BGA-13-HA-03 sz. Pályázati adatlap részeként kitöltendő „A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata” c. dokumentum elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével ellátva ÉS
  • elektronikus adathordozón: CD/DVD, amely elektronikusan tartalmazza (*.xls vagy *.xlsx formátumban) a teljes BGA-13-HA-03 sz. Pályázati adatlapot (megtalálható: www.bgazrt.hu/hatartalanul) ÉS
  • a pályázó szervezet alapító okiratának másolata ÉS
  • a fenntartói nyilatkozat eredeti, a fenntartó által aláírt és lepecsételt példánya (megtalálható: www.bgazrt.hu/hatartalanul)

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a hatartalanul@bgazrt.hu címen kérhető.

Forrás:  www.bgazrt.hu