palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program 2010. évi pályázatai-EACEA/30/09

eaceaPályázati felhívás – EACEA/30/09-Az EU és Kanada között megvalósuló felsőoktatási, képzési és ifjúsági együttműködési program – 2010. évi pályázati felhívások. Transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségek. Tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerségek (2009/C 308/11).

CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS
A program és e felhívás általános célkitűzése az Európai Unió és Kanada népei közötti kölcsönös megértés elősegítése – amely magában foglalja egymás nyelveinek, kultúráinak és intézményeinek szélesebb körű ismeretét –, valamint a humán erőforrás minőségének javítása az Európai Unióban és Kanadában egyaránt.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK
E felhívás keretében felsőoktatási intézmények, valamint szakoktatási és képzési intézmények nyújthatnak be támogatás iránti igényt. A támogatásra jogosult pályázóknak az Európai Unió 27 tagállama közül valamelyikben székhellyel kell rendelkezniük.
Mindegyik projektben részt kell vennie egy vezető intézménynek az EU, illetve Kanada részéről, amelyek a közös javaslat benyújtásáért és a projekt irányításáért felelősek. Ezeknek a vezető intézményeknek felsőoktatási vagy szakoktatási intézményeknek kell lenniük.
A konzorciumnak összesen legalább négy intézményt kell magában foglalnia, pl. kettőt Kanadából, kettőt pedig az EU-ból. Ezek az intézmények a fentebb leírtak szerint – a projekt jellegétől függően – felsőoktatási intézmények, szakoktatási intézmények, vagy pedig vegyesen mindkétféle intézmények lehetnek.
Az is követelmény továbbá, hogy az intézményeknek az EU két különböző tagállamából, illetve Kanada két különböző tartományából/területéről kell lenniük.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

E felhívásra kétféle tevékenységgel lehet pályázni, mégpedig a transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségekkel,
és a tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerségekkel. A transzatlanti csereprogramra irányuló partnerségek (TEP, Transatlantic Exchange Partnerships) esetében az EU és Kanada felsőoktatási és szakképzési intézményeiből álló konzorciumoknak nyújtanak támogatást, hogy közös tanulmányi és képzési programokat hajtsanak végre, valamint tanulói és oktatói mobilitást valósítsanak meg. A támogatás többek között az igazgatásnak nyújtott segítség, valamint a diákok és a tudományos és adminisztratív személyzet számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul meg.
A TEP projektek maximális időtartama 36 hónap.
A tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerségek (TDP, Transatlantic Degree Partnerships) esetében a támogatás tudományos fokozatokkal kapcsolatos kettős/dupla vagy közös programok kialakítására és megvalósítására irányul. A támogatás többek között a tervezési munkában és az igazgatásnak nyújtott segítség, valamint a diákok és a tudományos és adminisztratív személyzet számára biztosított ösztöndíjak formájában valósul meg.
A TDP projektek maximális időtartama 48 hónap.
A tevékenységek várhatóan 2010.9.1. és 2010.12.31. között kezdődnek meg, és 2014.12.31-ig befejeződnek.

AZ ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI
A pályázatok egészét a következő két kritérium alapján fogják értékelni:

  • 4.1. A projekt jelentősége: A projekt jelentősége az összpontszám 30 %-át teszi ki.
  • 4.2. A projekt tervezetének minősége és a projekt irányítása: A minőségi kritérium az összpontszám 70 %-át teszi ki, és a részletes odaítélési kritériumok az alábbi három csoportba sorolhatók: projektinnováció és módszertan (25 %), projektkonzorcuim (25 %) és mobilitás (20 %).

A végső kiválasztásnál nagy figyelmet fognak szentelni annak, hogy különböző intézményeket, szakterületeket és földrajzi régiókat támogassanak az EU-ban és Kanadában.

KÖLTSÉGVETÉS
A projektek társfinanszírozására elérhető EU-s költségvetés megközelítőleg 1 974 000 EUR. 2010-ben várhatóan körülbelül 3 tudományos fokozatokkal kapcsolatos transzatlanti partnerség (TDP) és 5 transzatlanti csereprogramra irányuló partnerség (TEP) kap támogatást. Az öt TEP projekten kívül még kettő, szakképzéssel kapcsolatosat is megvalósítanak, amennyiben azok megfelelő minőségűek. Az EU részéről a támogatás maximális összege 428 000 EUR egy 4 éves TDP projekt, és 138 000 EUR egy 3 éves TEP projekt esetében.

HATÁRIDŐ
A pályázatokat az EU-nak és Kanadának is be kell nyújtani. A pályázatokat az EU vezető intézménye nevében legkésőbb 2010. március 24-ig be kell küldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek. Azokat a pályázatokat, amelyeken ennél későbbi dátumú postai bélyegző szerepel, nem fogadják el.

A pályázatokat az alábbi címre kell küldeni:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-CANADA Call 2010
Avenue du Bourget 1 — BOUR 02/17
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
A pályázatokat az EU vezető intézménye nevében hiánytalanul kitöltött, helyesen dátumozott, illetve a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával ellátott pályázati formanyomtatványon kell benyújtani.
A kanadai pályázónak az alábbi, kanadai címre kell küldenie a pályázatot:
Canada-EU Programme for Cooperation in Higher Education, Training and Youth
International Academic Mobility
Learning Branch
Human Resources and Skills Development Canada
200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor
Gatineau, Québec
K1A OJ9
CANADA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A programismertető és a pályázati nyomtatványok a következő honlapon találhatók: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapon kell benyújtani, az összes szükséges melléklettel együtt.

Letölthető dokumentumok:

Call Notice (Official Journal 2009/C 308 of 18/12/2009) Magyar

Programme Guide English

Application Form English

Legal Entity form: download from DG Budget website

Financial identification form: download from DG Budget website

Model for the Grant agreement PDF English

Model for the administrative and financial handbook PDF English

Forrás: Az Európai Unió Hivatalos Lapja