palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A kulturális örökséggel kapcsolatos európai együttműködési projektek támogatása

Pályázat a kulturális örökség 2018-as európai évéhez kapcsolódó európai együttműködési projektek támogatására.

A támogatás fő célja, hogy tükrözze a kulturális örökség 2018-as európai évének célját, azaz hogy előmozdítsa Európa kulturális öröksége mint közös erőforrás megosztását és méltányolását, felhívja a figyelmet a közös történelmi múltra és a közös értékekre, valamint erősítse a közös európai térséghez való tartozás érzetét.

Az együttműködési projektek támogatásának célkitűzései:

 1. a közös európai térséghez való tartozás érzetének erősítése;
 2. a kulturális örökségnek a kortárs művészi alkotás és innováció ihletforrásaként történő előmozdítása, a kulturális örökség ágazata, valamint a más kulturális és kreatív ágazatok közötti kölcsönhatás erősítése.

Pályázat kódja: EACEA 35/2017:

Pályázók köre

A támogatható pályázóknak a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő európai kulturális szereplőknek kell lenniük, és hivatalos székhellyel kell rendelkezniük a Kultúra alprogramban részt vevő országok valamelyikében.

A projektvezetőnek a pályázatok benyújtási határideje időpontjában legalább 2 éve jogi személyiséggel kell rendelkeznie, és bizonyítani kell tudnia a jogi személyként való fennállását.

Projektvezetői minőségben nem támogathatók ezenkívül a jogi személyek következő típusai:

 • Felsőoktatási intézmények (beleértve az egyetemeket, de nem korlátozódva ezekre) és a kapcsolódó kutatásorientált alapítványok, szövetségek vagy szervezetek.
 • Kutatóintézetek és/vagy a kutatás területén dolgozó szervezetek, alapítványok vagy szövetségek.
 • Turisztikai szervezetek és/vagy szövetségek.

Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.

A következő országcsoportok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek nyújthatnak be pályázatot:

 • a 2001/822/EK tanácsi határozat 58. cikke szerint a programban való részvételre jogosult 28 uniós tagállam és a tengerentúli országok és területek;
 • az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;
 • az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
 • az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Támogatható projektek

 • legfeljebb 24 hónap időtartamúak lehetnek (támogathatóság időtartama)
 • a kért uniós támogatás nem lehet több 200 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 60%-át teheti ki; a projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további két partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van.

Támogatható tevékenységek

 • A támogatható tevékenységeknek kapcsolódniuk kell Európa kulturális örökségéhez.
 • A kulturális örökség bármely formája és aspektusa – tárgyi, szellemi vagy digitális – és a más ágazatok közötti kölcsönhatással foglalkozó tevékenységeknek kapcsolódniuk kell a kulturális és kreatív ágazatokhoz.
 • A kizárólag az audiovizuális ágazatokat célzó tevékenységek nem támogathatóak. Az audiovizuális tevékenységek azonban támogatást kaphatnak akkor, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.
 • A tevékenységeket 2018. január és szeptember között kell elkezdeni.

A következő tevékenységek nem támogathatók:

 • A kulturális örökséggel összefüggő kutatással vagy turizmussal foglalkozó tevékenységek;
 • Felmérések (mivel a kulturális örökség európai éve alá tartozó tevékenységek keretében az EU egészére kiterjedő Eurobarométer-felmérés van folyamatban a kulturális örökség témájában);
 • Konferenciák, kiállítások, munkaértekezletek stb. a projekt alaptevékenységeként (az ilyen jellegű tevékenységek kiegészíthetik a projektet, különösen a projekt kommunikációs és ismeretterjesztési stratégiái érdekében).

Költségvetés

A pályázati felhíváshoz előirányzott teljes költségvetés becsült összege 5 millió EUR.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani az online pályázati űrlap (e-űrlap) segítségével, és ezeknek legkésőbb 2017. november 22-én, közép-európai idő szerint déli 12.00 óráig (brüsszeli idő szerint) be kell érkezniük.

Részletes információk

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

Az útmutató teljes szövege és a pályázati nyomtatványok elérhetők az alábbi internetes oldalon: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat az erre a célra biztosított nyomtatványokon kell benyújtani.

Bővebb tájékoztatásért forduljon a Kreatív Európa programért felelős hazai kapcsolattartóhoz: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en

Kapcsolat az Ügynökségnél:
EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu