palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil Háló támogatási program

A Magyar Nemzeti Bank a társadalmi felelősségvállalás stratégiai céljai között feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését, ezért részt vállal a civil fogyasztóvédelmi szervezetek pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének támogatásában.

A PÁLYÁZAT CÉLJAI ÉS TÉMAKÖREI

A támogatható projektek megvalósítása során a pályázók a pénzügyi fogyasztóvédelmet, a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló össztársadalmi értékeket hoznak létre.
A pályázat során elnyert források kizárólag a pályázati kiírásban körülírt témakörökhöz kapcsolódó projektek megvalósítására fordíthatók.

A pályázó lehetőséget ad arra, hogy az MNB – „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” elnevezésű – ötletpályázatán döntős helyezést elérők közül kiválasztott egyetemi hallgatók (maximum 3 fő), az alábbi témakörök mentén kidolgozott projekt megvalósításába bekapcsolódjanak. A kapcsolatfelvétel és a hallgatók kiválasztása az MNB-vel együttműködve történik.

Témakörök

  1. Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak számára
  2. Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program elmaradott térség(ek)ben

Keretösszeg: Az MNB igazgatósága a „Civil Háló Támogatási Program 2017” pályázati kiírás keretösszegét 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint összegben határozta meg.

TÁMOGATÁS FORMÁJA
A „Civil Háló Támogatási Program 2017” című pályázat nyilvános, támogatási kérelmet a feltételeket teljesítő bármely civil szervezet benyújthat. A támogatási összeg a projekt 100%-át fedezheti, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, de annak megléte a bírálat során előnyt jelent. A támogatási összeg rendelkezésre bocsátása a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően egy vagy több részletben, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik, a pályázati anyagban vállalt kötelezettségek teljesítésére figyelemmel.
A támogatás – szerződésszerű teljesítés esetén –
vissza nem térítendő támogatás formájában kerül odaítélésre.

Egy civil szervezet által projektenként igényelhető maximális összeg

  1.  „Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak számára” 10.000.000 Ft
  2. „Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program elmaradott térség(ek)ben” 25.000.000 Ft

TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
Jelen kiírás keretében a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő, 2017. december 1-től induló, legkésőbb 2018. december 31-ig megvalósuló projektekkel lehet pályázni.

JOGOSULTAK KÖRE, JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK
A pályázat keretében az a civil szervezet juthat támogatáshoz, amely
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó nonprofit szervezet,
• a mindenkori politikától függetlenül, magánjogi szabályok alapján működik,
• alapszabályban rögzített céljai és tevékenységei között legalább egy szerepel az alábbiak közül:
– fogyasztóvédelem/pénzügyi fogyasztóvédelem,
– pénzügyi kultúra fejlesztése,
– pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése,
– pénzügyi fogyasztói jogérvényesítés elősegítése,
– a tevékenység a bírósági nyilvántartásban szerepel, vagy bejegyzése folyamatban van,
• tevékenységét oly módon folytatja, amely nem sérti vagy veszélyezteti az MNB jó hírét.

Benyújtható pályázatok száma
Egy civil szervezet egy kérelmet nyújthat be. Kérelmenként maximum egy projekt megvalósításának támogatását kérheti annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből minél szélesebb körben részesülhessenek a civil szervezetek.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelmek beérkezésének határideje 2017. október 5. (csütörtök), 16 óra.