palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határtalanul – Együttműködés szakképző iskolák között pályázat

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulása, valamint a diákok szakmai tapasztalatszerzésének elősegítésére. A pályázat célja Magyarország és Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban tanuló diákok szakmai együttműködésének támogatása

Pályázat kódja: BGA-13-HA-02

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be köznevelési intézmények, amelyek: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, a magyarországi szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt szakközépiskolák, valamint szakiskolák (beleértve a speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is) – a továbbiakban együtt: szakképző iskolák –, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakiskolai és/vagy szakközépiskolai feladatot is ellátnak.

Pályázható támogatás

Jelen pályázati felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi „HATÁRTALANUL!program támogatása” elnevezésű előirányzata, valamint a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetése terhére történik. A rendelkezésre álló keret összege összesen 435.300.000.- forint.

A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső postára adási ideje 2013. március 21. (csütörtök). Az ezen időpont után postára adott pályázatok automatikusan érvénytelenek.

A pályázat benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, az alábbi postacímre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1250 Budapest, Pf. 32.

Kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok

  • papír-alapon a BGA-13-HA-02 sz. Pályázati adatlap részeként kitöltendő „A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata” c. dokumentum elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével ellátva ÉS
  • elektronikus adathordozón: CD/DVD, amely elektronikusan tartalmazza (*.xls vagy *.xlsx formátumban) a teljes BGA-13-HA-02 sz. Pályázati adatlapot (megtalálható: www.bgazrt.hu/hatartalanul) ÉS
  • a pályázó szervezet alapító okiratának másolata ÉS
  • a fenntartói nyilatkozat eredeti, a fenntartó által aláírt és lepecsételt példánya (megtalálható: www.bgazrt.hu/hatartalanul);
  • pályázattól függően a 3.4. pontnak megfelelően a külső szakértő(k)/oktató(k) szakmai önéletrajza 1 eredeti példányban.

A BGA-13-HA-02 sz. pályázati csomag dokumentumai:

A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a hatartalanul@bgazrt.hu címen kérhető.

Forrás:  www.bgazrt.hu