palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együttműködés szakképző iskolák között

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága nyílt pályázati felhívást hirdet a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulása, valamint a diákok szakmai tapasztalatszerzésének elősegítésére. A pályázat célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező szakképző iskoláiban tanuló diákok szakmai együttműködésének támogatása.
Pályázati kód: BGA-12-HA-02

A pályázók köre:

 • Pályázatot önálló jogi személyiséggel rendelkező, a magyarországi szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt szakközépiskolák, valamint szakiskolák (beleértve a speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is) – a továbbiakban együtt: szakképző iskolák –, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek szakiskolai és/vagy szakközépiskolai feladatot is ellátnak.
 • Pályázatot csak Magyarországon nyilvántartásba vett, a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be egy határon túli partnerintézménnyel – magyar tanítási nyelvű önálló vagy magyar tanítási nyelvű tagozattal/osztállyal rendelkező középfokú szakképző iskolával – együttműködésben.
 • Egy pályázó a BGA-12-HA-02 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszíneken és/vagy eltérő programokkal és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport tevékenységeit megvalósítani.)

A pályázatból támogathatóak köre

Egy pályázat keretében

 • legkevesebb 6 és legfeljebb 40 magyarországi középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban/képzésben 9-12. évfolyamon tanuló diák és kísérőik egyszeri határon túli útjához, valamint
 • legkevesebb 6 és legfeljebb 40 határon túli (Románia vagy Szlovákia vagy Szerbia vagy Ukrajna vagy Szlovénia vagy Horvátország területén) magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/osztállyal rendelkező intézményben középfokú, nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban/képzésben részt vevő diák és kísérőik egyszeri magyarországi útjához kérhető támogatás.

 A programban olyan magyarországi és határon túli magyar diákok vehetnek részt, akik a 2012/2013-as tanévben 9., 10., 11. vagy 12. évfolyamon középfokú nappali rendszerű szakképző iskolai oktatásban/képzésben részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A magyarországi diákok tanulói jogviszonyának a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik – a pályázati felhívásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett – tagintézményével kell fennállnia.

Jelen pályázati felhívás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.

A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérő utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő kísérők száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérő utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 21 diákra 3 kísérő). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőnek az utazás megvalósításának időszakában tanárként, gyakorlati-, szak- vagy műhelyoktatóként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.

Egy pályázat keretében a pályázó magyarországi intézmény:

 • egy szakképző iskolai oktatásban/képzésben részt vevő magyarországi diákcsoport, azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területére történő utazására, ÉS
 • egy szakképző iskolai oktatásban/képzésben részt vevő határon túli magyar diákcsoport azonos helyen és azonos időpontban, egyazon együttműködést megvalósító, Magyarországra történő utazására kérhet támogatást.

 A támogatás mértéke, támogatható költségek

 • Egy pályázat keretében egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, amely legfeljebb 50.000.- forint/utazó diák.
 • Pályázni az együttműködés megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet a 16. pontban foglaltaknak megfelelően:
 • utazási költség;
 • szállásköltség;
 • személyi költség.
 • Jelen pályázati felhívás nem ír elő a pályázó által felhasználásra kerülő önrészt.
 • Letölthető dokumentumok

  BGA-12-HA-02 sz. Pályázati felhívás (pdf)
  BGA-12-HA-02 sz. Pályázati adatlap (xls)
  BGA-12-HA-02 sz. Pályázati csomag egyben (zip)

  A pályázat benyújtásának módja és határideje

  • A pályázati dokumentumokat egyetlen, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázat kiírójához. A borítékra jól láthatóan rá kell írni: BGA-12-HA-02 HATÁRTALANUL! pályázat. A zárt borítéknak a következőket kell tartalmaznia:
  • a 10.1. pontnak megfelelően A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata c. dokumentumot 1 eredeti példányban ÉS
  • a 10.1. pontban megnevezett CD-t/DVD-t, VALAMINT
  • pályázattól függően a 10.2. pontnak megfelelően a külső szakértő(k)/oktató(k) szakmai önéletrajzát 1 eredeti példányban.
 • A pályázatnak a pályázat kiírójához történő végső beérkezési határideje 2012. április 27. (péntek). Az ezen időpont után beérkező pályázatok automatikusan érvénytelenek.
 •  A pályázat benyújtása két módon lehetséges:
  • postai úton az alábbi postacímre feladva: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága, 1250 Budapest, Pf. 32.
  • személyesen, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél (Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.) kizárólag 2012. április 27-én (pénteken) 9.00-14.00 óra között. FIGYELEM! A pályázat személyes benyújtása esetén a 2012. április 27. (péntek) 14.00 óra után érkező pályázatok automatikusan érvénytelenek.
 • Jelen felhívás nem ír elő pályázati díjat.
 • A pályázat benyújtása előtt felvilágosítás a program@hatartalanul.eu címen kérhető.
 •  Forrás: http://hatartalanul.eu/