palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Interreg V-A program pályázatai

interregV_AAz Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázatot hirdetnek a kkv-k versenyképességének javítása; a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban ésaz intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás témakörökben.

A program keretében az Unió több mint 78 millió euró ERFA forrással segíti az osztrák-magyar határrégió fejlődését. A nemzeti hozzájárulásokkal együtt a program költségvetése meghaladja a 95 millió EUR-t.

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az összköltségvetésük 85%-áig támogatja. Minden projekt legalább 15%-os közpénzből vagy privát forrásból származó pénzügyi hozzájárulást kell, hogy biztosítson. A támogathatóság további előfeltétele, hogy a projekt összköltségvetése elérje a 25.000 eurót.

A PROGRAMTERÜLET az osztrák-magyar határ mentén terül el és a következő 11 NUTS 3-as régiót foglalja magában: Észak-, Közép- és Dél-Burgenland, Bécs, Bécs környékének déli része, Alsó-Ausztria déli része, Graz, Kelet-Stájerország, Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye.
Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek a programterületen valósítják meg a tevékenységeiket.

Ki lehet projektpartner?
A partnerségnek legalább egy osztrák és egy magyar partnerből kell állni. A partnerek közül egynek vállalni kell a vezető partner szerepét.
A vezető partner szervezet feladata a projektfejlesztés koordinálása és a pályázat benyújtása a Közös Titkársághoz. Felelős a projekt teljes körű lebonyolításáért és a projektmenedzsmentért.
Ezen túlmenően a vezető partner a program intézményeivel szemben az egyedüli kapcsolattartó és az Irányító Hatóság egyedüli szerződőpartnere.

 • közintézmények és közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények (beleértve az 1303/2013/EU rendelet szerinti területi együttműködési csoportosulásokat),
 • non-profit szervezetek,
 • egyéb intézmények, amelyek projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak (pl. klaszterszervezetek, gazdaságfejlesztési központok, egyetemek, kutató-fejlesztő intézmények),
 • magánszervezetek, beleértve a jogi személyiséggel rendelkező privát társaságokat.

Támogatható tevékenységi területek/prioritások

1. prioritási tengely: A KKV-k verseny­képességének javítása

 • SO11 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A vállalkozói kedv erősítése a régióban, a start-up vállalkozások teljesítőképességének valamint a kkv-k innovációs kapacitásának javítása, különös tekintettel a (nemzetközileg) versenyképes termékek fejlesztésére.

2. prioritási tengely: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

 • SO 21 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A természeti és kulturális örökség védelmének, támogatásának és fejlesztésének elősegítése a fenntartható turizmus koncepciójára támaszkodva
 • SO22 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A táj és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának és ellenálló képességének javítása
 • SO23 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A víztestek kezelésének és védelmének javítása

3. prioritási tengely: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban

 • SO31 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A regionális központok határokon átnyúló, a TEN-T hálózat felé irányuló kapcsolódásának javítása
 • SO32 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A fenntartható mobilitás előmozdítása helyi és regionális szinten

4. prioritási tengely: Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

 • SO41 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A határokon átívelő intézményi együttműködés fejlesztése az integráció erősítése érdekében
 • SO42 SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉS: A határrégió lakossága interkulturális képességének és munkaerő-mobilitásának erősítése közös oktatási kezdeményezések és szakképzések révén

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Programban, hasonlóan az előző programperiódushoz, a pályázás folyamatos.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton, az eMS rendszeren keresztül lesz lehetőség. A benyújtott pályázatok közül azok kerülhetnek előterjesztésre a Monitoring Bizottság ülésein, melyek az adott ülést megelőzően legkésőbb 10 héttel benyújtásra kerülnek. A Monitoring Bizottság következő ülése 2016. április közepén/második felében várható (pontos tájékoztatás később).

A programoldal elérhetősége: Interreg V-A program