palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MOBIL-TÁRS program – pályázat önfoglakoztatás és saját vállalkozás elindításához

ofa pályázatokAz Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a „MOBIL-TÁRS” program
elnevezésű támogatási program keretében Mobilitási program – Csoportos személyszállítás támogatása pályázat megvalósítására.

Pályázati azonosító: MT_MOBILITÁS_2015

Program célja
A program alapvető célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek új munkaadónál történő elhelyezkedésének támogatása, a munkaadónál felmerülő csoportos személyszállítás költségeinek megtérítésével.

Program keretében nyújtott támogatások: Mobilitási program – Csoportos személyszállítás támogatása.

A pályázók köre: 

A pályázati program keretében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

  • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
  • nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
  • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
  • egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
  • egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)  önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Pályázat benyújtására jogosult:
A pályázati program keretében az a munkaadó pályázhat, amely azon, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentés által érintett személyek csoportos személyszállításához kér támogatást:

  • akiknek 2014. augusztus 12-ét követően szűnt meg a munkaviszonyuk, és akiket a pályázó a pályázat benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy a pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a döntést követő 30 napon belül e személlyel/személyekkel munkaszerződést köt;
    vagy
  • akiknek a pályázat benyújtását követő 30 napon belül fog megszűnni a munkaviszonyuk, és a munkavállalót a döntésről a létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató írásban tájékoztatta, valamint a pályázó vállalja, hogy támogató döntés esetén a döntést követő 30 napon belül e személlyel/személyekkel munkaszerződést köt.

Rendelkezésre álló forrás
A program keretében nyújtott támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2013. évi központi kerete.

Támogatási keretösszeg: 20.000.000 Ft

A pályázat területi korlátozása: A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Letölthető dokumentumok

pályázati csomag

A pályázatok benyújthatók: pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2016. július 31-ig illetve visszavonásig.

A pályázati oldal elérhetősége: Mobil_társ program