palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

Kormányportál pályázatokA Miniszterelnökség pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

A Program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények (minisztériumok) igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

A Program időtartama: 3 hónap.

A Program várható időtartama: 2016. február 22. – 2016. május 22.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félév;
 • aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához.

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:

 1. az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll;
 2. az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;
 3. az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumok), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni;
 4. az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Rendelet, valamint a Program működési szabályzata szabályozza.

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

A pályázat benyújtásának módja: Pályázat benyújtásának módjáról a http://fko.kormany.hu/tetszik-a-program-jelentkezem  weboldalon találnak bővebb információt.

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 1. magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz;
 2. legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum, igazolás, tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat;
 3. aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás;
 4. a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról.

Pályázati időszak: 2016. január 11. – 2016. január 24.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai szűrését a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkárság végzi, melynek során a pályázók egy speciális, a fogyatékkal élő hallgatókra kialakított kiválasztási eljáráson vesznek részt. Ez várhatóan 2016. január 25. és 2016. január 29. között zajlik majd.

Ezt követően az Operatív Testület a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, a személyes interjún megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak megítéléséről.

Letölthető dokumentumok

FKÖ pályázati felhívás

Kapcsolat és további információ:

Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:
http://fko.kormany.hu/