palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Marie Claire ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014 pályázat

Az ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014 keretében a Marie Claire pályázatot hirdet, amelyre magánszemélyek jelentkezhetnek olyan, már működő projektekkel, amelyeknek további fejlesztésére és fenntartására anyagi támogatásra van szükség. Elvárás, hogy a projektek ne csak a pályázó személy életére legyenek pozitív hatással, hanem kisebb-nagyobb közösségek munkáját, életfeltételeinek javítását is szolgálják.

Cím: ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014
Kiíró: Sanoma Media Budapest Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
A pályázat leadási határideje: 2014. 04. 30.
Érvényes: 2014. 03. 13-tól 2014. 04. 30-ig
Tárgymutató: Ösztöndíjprogram
Pályázhat: Minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét hogyan szeretné felhasználni a terveimegvalósításához.
Mottó: Törődj magaddal – törődj másokkal is

Részvételi feltételek: A pályázaton felső korhatár nélkül részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nő, akinek konkrét elképzelése van arról, hogy a pályázat összegét milyen formában szeretné a tervei megvalósítása érdekében felhasználni.

Kategóriák: egy személy csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot – a kategória nevét a beküldött pályázaton fel kell tüntetni.

 1. Törődj az egészséggel! – Egészséges életmód, testi-lelki egészség (például egészséges életmódra nevelés, az életminőség javítása, a testi-lelki jóllét elősegítése például sporttal, oktatással, terápiás munkával, gyógyítással vagy rehabilitációval, egészséges táplálkozással stb.)
 2. Törődj a gyerekekkel! – 14 év alatti gyerekek támogatása, fejlesztése vagy oktatása  (például tehetséggondozás, képzés, hátrányos helyzetű közösségek aktív segítése, szabadidő-eltöltési lehetőségek biztosítása, szociális munka, gyógyítás és fejlesztés stb.)
 3. Törődj a művészetekkel! – Tehetségfelfedezés és -gondozás, a különféle művészeti tevékenységek népszerűsítése, oktatása amatőr vagy profi szinten (például tanfolyamok, foglalkozások a legkülönfélébb művészeti ágakban, hátrányos helyzetű közösségek segítése, megszólítása valamilyen művészeti tevékenység által stb.)
 4. Törődj a nőkkel! – Női esélyegyenlőség, hatékonyabb női önérvényesítés, női szolidaritás  (például ismeretterjesztés, oktatás, jogvédelem, médiatevékenység, szociális munka, tudományos kutatás stb.)

Díjazás
A négy legjobb pályázatot egyenként 500 000 forinttal* díjazásban részesül.
A nyertes pályázók a Marie Claire magazin júliusi számában lesznek bemutatva.
*A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A legeredetibb, leginkább személyre szabott pályázatot a Garnier különdíjjal jutalmazza.*
*A L’Oréal Magyarország Kft. a csomag tartalmára vonatkozóan a változás jogát fenntartja a fogyasztói ár változása és a termékek elérhetősége miatt. A termékek felsorolását ld. a szöveg legalján.

A pályázatokat elbíráló zsűri
A pályázatokat az egyes kategóriák szakértőiből álló szakmai zsűri és a Marie Claire magazin főszerkesztője, László Krisztina bírálja el 2014. május folyamán.

 1. Törődj az egészséggel! – Lencsés Rita bodyART™ Elite tréner és aerobikprezenter, IWI referens, a bodyART™ MOZGÁSSTÚDIÓ vezetője
 2. Törődj a gyerekekkel! – Feuer Yvette drámapedagógus, színész, bohócdoktor – Bohócok a Láthatáron
 3. Törődj a művészetekkel! – Stepanovic Tijana, az acb Galéria art directora
 4. Törődj a nőkkel! – Jeney Orsolya, az Amnesty International magyarországi igazgatója

Hogyan pályázz: A pályázatokat a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy pályázó csak egy tervének megvalósításával kapcsolatban jelentkezhet a pályázatra.

Mit kell beküldeni a pályázat keretében?

 • rövid, fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó lakcímét, az e-mail címét és a telefonszámát,
 • az eddigi tevékenységről egy maximum egyoldalas ismertetőt,
 • maximum kétoldalas motivációs levelet, amelyben részletesen kifejti a pályázó, milyen további konkrét tevékenységekre fordítaná a nyereményt, és az miként befolyásolná egy adott csoport vagy közösség addigi működését,
 • a pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid költségvetést a nyeremény felhasználásáról.

A pályázatot a pályázó, cselekvőképességében korlátozott pályázó esetén törvényes képviselője is kézjegyével köteles ellátni.
Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A pályázat beküldésének határideje és módjai
A pályázatokat az alábbi módokon lehet benyújtani 2014. március 13-tól 2014. április 30-án 17 óráig:

 • levélben a 1554 Budapest, Pf. 62. címre (kérjük a borítékra ráírni: ÚJJÁSZÜLETÉS pályázat, illetve a kategória nevét),
 • személyesen a 1037 Budapest, Montevideo u. 9. cím alatt a Marie Claire magazin szerkesztőségében,
 • e-mailben az ujjaszuletes@sanomamedia.hu címre.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a marieclaire@sanomamedia.hu e-mail címre várják.

Odaítélési kritériumok

A több tagból álló zsűri a pályázatok elbírálásakor a pályázó eddig elért eredményeit, a terveinek megvalósítása érdekében tett eddigi lépéseit, illetve a nyeremény összegéből megvalósítandó konkrét elképzeléseit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe.
Az ösztöndíj értéke nyertesenként 500 000 Ft, amely összeget a nyertes pályázók a hatályos adójogszabályok által előírt nyilatkozat megtételét követően, adóelőleg levonása után a nyilatkozat beérkezését követő 15 napon belül banki átutalással, egy összegben kapnak meg.
A pályázat keretében négy nyertes kerül kiválasztásra.
Amennyiben nem érkezik négy értékelhető pályázat, vagy a nyertes pályázók a jelen szabályzatban foglaltak alapján az ösztöndíjra nem jogosultak, a kiosztásra nem kerülő ösztöndíj összege egyenlő arányban kerül szétosztásra a többi nyertes pályázó között.
A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetőleg a pályázó ebben az esetben az ösztöndíjra nem jogosult.

Tovább a pályázatra: Marie Claire ÚJJÁSZÜLETÉS – Kampány a Nőkért 2014 pályázat