palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Matheidesz Mária Minőségi Díj a nyelvtanulás elősegítése céljából

nynyeszPÁLYÁZATI FELHÍVÁS az MMM Díj elnyerésére. Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a minőségi nyelvtanulás elősegítése céljából. A minőségdíjat évente egy alkalommal, két külön kategóriában ítéli oda az MMM díjat kezelő kuratórium: idegen nyelvet tanító tanárok, illetve diákok számára.

Az MMM Díj odaítéléséről háromtagú szakmai kuratórium dönt. A Díj kiosztására ünnepélyes keretek közt, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett konferencia keretében évente egy alkalommal kerül sor. A szakmai kuratórium évente dönt a díj összegéről, illetve a két külön kategóriában kiosztandó díjak számáról.

2010-ben mindkét kategóriában egy pályázó részesül pénzjutalomban, melynek összege a Tanár kategóriában nettó 100.000,- Ft, Diák kategóriában nettó 30.000,- Ft.

Az MMM Díj elnyerésének feltételei a következők:

Tanárok számára

 • Aktív nyelvtanári tevékenység (munkaviszony, vállalkozói viszony), amelyet a munkaadó igazolásával kell bizonyítani.
 • Az idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódó, sikeresen megvalósított projekt, módszertani ötlet, szakmai koncepció részletes leírása, amelyet a pályázó megfelelő módon bemutat.
 • Az elért eredmények további hasznosításának lehetőségei.
 • Korhatár: nincs.

Diákok számára

 • A magyar oktatási rendszerben 9-12 osztályos tanulói jogviszony, amelyet az iskola hivatalos igazolásával kell bizonyítani.
 • Az idegennyelv-tanuláshoz kapcsolódó, sikeresen megvalósított projekt, teljesítmény (pl. olvasmány/film/egyéb élmény idegen nyelven, levelezőpartneri kapcsolat, tanulmányút, stb.) amelyet a pályázó megfelelő módon bemutat.
 • Korhatár: 14-20 év.

A pályázati anyag
A pályázó feladata mindkét kategóriában az, hogy meggyőzően és hitelesen bizonyítsa, hogy az általa sikeresnek ítélt teljesítmény, projekt, koncepció, stb. az idegennyelv-tanulást eredményesen segítette.
A bizonyítás módjára a következő megjelenítési formák elfogadottak:

 • Pályázati adatlap (a felhívás melléklete, minden esetben kötelező)
 • Szöveges leírás, maximum 4 oldal (minden esetben kötelező)
 • Választható mellékletek:
  • Képek, fotók (maximum 4 oldal, nem kötelező)
  • Hanganyag, videofelvétel
  • Számítógépes megjelenítés
 • A pályázathoz kötelezően csatolandó további dokumentumok:
  • Tanárok számára:
   • nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata,
   • munkaviszonyt / vállalkozói viszonyt igazoló dokumentum másolata
  • Diákok számára: Az iskola igazolása a tanulói jogviszonyról, mely tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét is.
   • A Pályázati adatlapot (1.) és a legfeljebb 4 oldalas szöveges ismertetőt (2.) magyar nyelven, három géppel írt, nyomtatott példányban kérjük benyújtani.
   • A választható mellékleteket (3.), valamint a kötelezően beadandó egyéb dokumentumokat (4.) egy példányban kérjük csatolni.

A pályázat beküldésének határideje: 2010. február 28. (postai bélyegző kelte)

Beküldés módja: postai úton
Cím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1123 Budapest, Nagyenyed u. 15/b fsz.
Web: http://www.nyelviskola.hu/

Letölthető dokumentumok:

linkek: angol nyelvtanulás