palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Grundtvig látogatások és cserék–Egyéni ösztöndíjak tanulmányutakon vagy konferenciákon való részvételre

tempus pályázatokFelnőttoktatással foglalkozó szakembereknek, a felnőttoktatásba hosszabb kihagyás után visszatérő szakembereknek és felnőttoktatói pályára készülő hallgatóknak szóló pályázati lehetőség, mely támogatást biztosít konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai (csere)látogatáson job-shadowing tevékenységben való részvételre. A kiutazás témájának a pályázó szakmai tevékenységéhez kell kapcsolódnia a felnőttoktatás bármely területén.


Pályázhatnak: felnőttoktatással foglalkozó szakemberek, felnőttoktatásba hosszabb-rövidebb kihagyás után visszatérők, felnőttoktatással kapcsolatos szakon végzett, vagy jelenleg is tanuló hallgatók, akik tanulmányaikból legalább két évet elvégeztek már, illetve mesterképzésre beiratkozott hallgatók
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2010. szeptember 15.

Az alprogram célja: A felnőttoktatók szakmai (és nyelvi) fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.

Támogatható tevékenységek: A pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé konferencián való részvétel vagy egy külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében.

Pályázati feltételek:

 • A tanulmányút legalább 1 naptól legfeljebb 12 hétig tarthat.
 • A pályázathoz a fogadó fél által kiadott fogadónyilatkozatot kell csatolni.
 • Tanulmányutakon, melyek alapja egy egyénileg kidolgozott munkaprogram, legfeljebb két fő vehet részt azonos időpontban azonos munkaprogrammal.

Meghatározott programmal rendelkező kurzusok esetén (pl.: konferenciák) adott kurzusra, azonos időpontban egy intézményből legfeljebb egy fő utazhat.

 • Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók csak akkor pályázhatnak, ha kifejezetten a felnőttoktatás módszertanát kívánják tanulmányozni, és bizonyítottan folytatnak felnőttoktatói munkát a felsőoktatási képzésen kívül is. (Tehát pl. a diplomához vezető posztgraduális szinten történő oktatás nem minősül felnőttoktatásnak.)
 • A felnőttek számára nyelvet oktatók, lektorátusi nyelvtanárok vagy a közoktatásban dolgozó tanárok nem pályázhatnak szakmódszertani kurzuson való részvételre.
 • Egy személy legfeljebb 24 havonta kaphat Grundtvig felnőttoktatói mobilitás támogatást, de két támogatható minőségű, azonos pontszámú pályázat közül azt kell támogatni, amelyben a pályázó még nem részesült ilyen támogatásban, még akkor is, ha a 24 hónap már letelt a másik pályázó esetében.
 • Pályázatíró szemináriumon való részvételre benyújtott pályázatok nem támogathatók.
 • Egy pályázó a Grundtvig program különböző altípusaiban egyszerre csak abban az esetben adhat le több pályázatot, ha a kiutazások időtartamai nem esnek egybe, illetve minden kiutazás a magyarországi lakóhelytől kezdődik el.

Prioritások az adott évre vonatkozóan: Prioritást élveznek a két hétnél hosszabb tanulmányút megvalósítására irányuló pályázatok.

A továbbképzés helyszíne lehet:

 • a 27 európai uniós tagország
 • a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)
 • Törökország

A támogatás mértéke: Támogatás utazásra, kurzusdíjra, megélhetésre, egyéb költségekre (pl. nyelvi felkészülés) igényelhető. A támogatási összeg felső határa 2 hetes kiutazás esetén 2000 euro, 2 hétnél hosszabb kiutazás esetén 4000 euro.

A pályázás menete: A pályázatokat Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz, mint hazai nemzeti irodához kell benyújtani. A pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és a támogatás átutalását is a Tempus Közalapítvány végzi.
A pályázatok elkészítése egy internetes felület segítségével történik, a  pályázatok on-line és  nyomtatott verzióban is  beérkeznek.

Letölthető dokumentumok:

On-line pályázati űrlap
Melléklet

A hivatalos pályázati dokumentumok teljes szövege a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) olvasható.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu