palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MEDIAWAVE 2013 nevezés

MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál „Fényírók Fesztiválja – Another Connection” – Monostori Erőd – Komárom, 2013. április 30 – május 4. A MEDIAWAVE Fesztivál – „FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA” olyan alkotók jelentkezését várja, akik divatoktól független, egyéni úton járnak, akik számára a technika nem cél, hanem eszköz; akik öntörvényű filmnyelvet akarnak teremteni, éljenek bárhol a világban, kisebbségben vagy kevésbé reflektorfényben lévő tájakon. Olyan fesztivált szeretnénk, ahol nem az egzotikum, a trükk játssza a főszerepet, hanem az eredeti, a friss, az életteli szemlélet, ahol sokféle gondolkodású, szabad szellemű alkotók találkozhatnak egymással.

Geográfiai határhelyzetünk lehetőséget biztosít arra, hogy tudatosan közvetítsünk a ma is egymástól meglehetősen elzárt kelet- és nyugat-európai régió művészeti mozgásai között. Célunk nem az egységesítés, hanem sokkal inkább a helyi értékek, sajátosságok bemutatása. Kelet és nyugat határán, az egykori politikai és a legújabb kori kulturális és gazdasági vasfüggöny keleti végvárában megkíséreljük felmutatni a jelenkori filmes népvándorlás eredményeit, amelyet más vizuális előadások (színház, mozgásszínház, kiállítások), valamint népzenei, improvizatív és alternatív zenei koncertek egészítenek ki.

Speciális tematikák:

“A NAGY HÁBORÚ”

99 éves évforduló – az utolsó békeév

 A Magtár Művészeti Alapítvány „Pax Pannonhalma” projektje részeként – a MEDIAWAVE Alapítvánnyal közösen – hirdeti meg az első nagy világégés közelgő 100. évfordulója alkal-mából, a háború hatásait, tanulságait és üzenetét több éven keresztül feldolgozni szándékozó rendezvénysorozatát.

Nem csak az I. Világháborúval kapcsolatos filmeket várunk, hanem – készítési időkorlát és filmes műfaji megkötés nélkül- minden olyan alkotást, amely bármely háború, vagy feszült közösségi szituáció a társadalomra és a kisemberekre gyakorolt hatását (kollektív tudatválto-zás, szélsőségek kialakulása, tömeglelkesedés, bűnbak-keresés stb., illetve félelem, rettegés, bizonytalanság, etnikai különbözőség, emberi kapcsolatok átalakulása, az életösztön megnyil-vánulásai, kognitív disszonancia stb.) dolgozza fel és mutatja be tanulságait korunk nézője számára. E témakörbe tartozik még a háborút megelőző békeév(ek) is, amely a háborúhoz vezető szociológiai, lélektani helyzetet elemzi abból a célból, hogy felismerjük a veszélyt, és képesek legyünk elkerülni újabb háborúkat.

Jövőbe mutató kérdés lehet, figyelemmel arra, hogy a gyors technikai fejlődés volt egyik fő oka az I. Világháború kitörésének, milyen negatív következményei, vagy milyen veszélyei lehetnek a korunkat jellemző robbanásszerű információ-technikai forradalomnak?

A sorozat központi eleme egy nevezéses rendszerű nemzetközi filmfesztivál, amely pár év alatt szeretné összegyűjteni a világban fellelhető, már elkészült, témába illő filmeket, ugyan-akkor a jövőben pályázatot hirdetne a témához kötődő filmötletre is. A szakmai zsűri által szelektált legjobb szinopszisok megvalósulását a maga aktuális eszközeivel, háttértámogatá-sok szervezésével, segíteni szándékozik. Segít felkutatni a megvalósítás lehetséges pénzügyi hátterét a magán- és közszféra, valamint egyéb európai források bevonásával.

A Fesztivál 2013-as kiadása, azaz a 99 éves, az utolsó békeév hangulatát körüljáró évforduló a MEDIAWAVE Fesztivál keretében jelenik meg, majd a 2014-2018-as időszakban már önál-ló fesztiválként, az időközben kulturális célokra felújítandó pannonhalmi Magtár épületében. Egy szelektált filmválogatással szeretnénk megjelenni más fesztiválok keretében is.

A fesztivál, a tervek szerint, a filmes vonalon túl tudományos, színházi, képzőművészeti, ze-nei és gasztronómiai elemeket is tartalmazni fog.

“A NŐISÉG”
Nevezhető minden olyan film, amely valamely szempontból a női lelkiséget, alkotói tevékenységet vagy a női integrációs problémákat („kisebbségi” társadalmi szerep, szülés utáni visszailleszkedés problémái, szexuális kiszolgáltatottság, stb.) állítja központjába.

KISEBBSÉGI

Nevezhető minden olyan film, amely valamely szempontból a kis népek és egyéb kisebbségek problémáival foglalkozik. Különös tekintettel az európai kisebbségekre, valamint kiemelten a cigányság integrációs problémáira, lehetőségeire.

“PORLEPTE DOBOZOK”

Nevezhető minden olyan, a történelem vihara által elsodort film, amely gazdasági, elszigeteltségbeli vagy politikai oknál fogva nem, vagy csak helyi szinten kerülhettek/kerülhetett nagyobb közönség elé, vagy néhány vetítés után dobozba került. Eltűnt világok lenyomatát, az idő múlásával művészi értéküket őrző filmeket keresünk.

Film és video programok:
A beérkezett film- és videónevezések bemutatóanyagainak megtekintése után előzsűri dönt a kategóriáktól független versenyprogramban való részvételről. A nemzetközi zsűri a program filmjeit megtekintve egy – a nevezési kategóriáktól független – fődíjat és kategória díjakat adhat ki (legjobb ifjúsági film, legjobb operatőr, legjobb színészi teljesítmény, legjobb hang, vágás, díszlet, stb.). Speciális díjak: kritikusok díja, közönségdíj, diákzsűri díja, stb.

A filmversenyre az összes kategóriában lehet jelentkezni.

A MEDIAWAVE azon filmek bemutató helye is kíván lenni, amelyek egyéni, rendhagyó filmnyelvi megoldásaik, vagy tematikájuk miatt kiszorulnak a hagyományos forgalmazási struktúrából, amelyeket mozikban vagy televízióban ritkán láthat a közönség.
A fesztivál épp ezért fontosnak tartja és kiemeli

 • az olyan nem konvencionális struktúrájú kis- és egész estés játék-, valamint dokumentumfilmeket, amelyek a verbalitás helyett a mozgóképi vizuális megfogalmazásra, gondolkozásra helyezik a hangsúlyt,
 • a zenei témájú filmek közül a jazz, a kortárs és archaikus népzenei, valamint az etnikai alapú kortárs és improvizatív zenével foglalkozó vagy azt kreatívan felhasználó filmeket,
 • a táncra vagy mozgásra alapuló filmeket (kivéve azok dokumentációját),
 • a különböző animációs technikákra alapuló filmeket, különösen azokat, amelyek az animáció határfelületeit érintik,
 • a művészi tartalommal bíró erotikus filmeket,
 • a kelet- és nyugat-európai vizuális és kulturális értékeket feldolgozó vagy párhuzamba állító filmeket,
 • a technikát nem célként, hanem eszközként használó kísérleti filmeket.

(A következők csak a Magyarországról nevezőkre érvényesek. A külföldről nevezőkre az angol nevezési szabályok érvényesek.)

1. Általános tudnivalók

Nevezni lehet bármikor készült film és video alkotást.
A nevezett művek száma és időtartama nem korlátozott.

2. Nevezési lap

 • Nevezési díjat nem kell fizetni. A fesztiválra nevezett/postán elküldött bemutató kópiákat nem postázzuk vissza, a fesztivál archívumában helyezzük el.
 • Az online nevezési lapot kitöltve, a kinyomtatott példányt aláírva küldje el címünkre2013. január 10-ig a bemutató DVD mellékelésével vagy a film online feltöltésével.
 • Online feltöltéshez szükséges jelszót és elérhetőséget válaszlevélben küldjük meg a nevezés sikeres beküldése esetén a levelezési címnél megadott e-mail címre!

 3. Online feltöltéshez javasolt formátumok:

 • Standard Definition (SD) digitális felvételi formátumok (Professional DV, miniDV, Digital8, DVCAM stb.) esetében lehetőség szerint MPEG-2 PAL DV tömörítés
 • High Definition (HD) digitális felvételi formátumok (HDV 720p, HDV 1080i és egyéb HD) esetében lehetőség szerint MPEG-4 H.264 (MPEG-4 AVC) tömörítés

4. Néhány tudnivaló a filmkópiával kapcsolatban, ha az előzsűri a programba válogatja a filmet:

 • A Fesztiválnak nem áll módjában bérleti vagy vetítési díjat fizetni.
 • Az angol feliratos kópiának legkésőbb 2013. április 15-ig a fesztiválra meg kell érkeznie, és a Fesztivál rendelkezésére kell hogy álljon 2013. május 5-ig. A feladónak minden esetben értesítenie kell a Fesztivált, hogy milyen módon, mikor küldte el a kópiát, és közölnie kell az azonosítási, illetve postázási számot.
 • A filmek postázását minden esetben előre kell fizetni. A Fesztivál kizárólag a vissza-postázást fizeti.
 • A kópiák a Fesztivált követő négy hétben lesznek visszapostázva. Amennyiben a visszapostázási cím különbözik a feladási címtől, kérjük, jelezze ezt a jelentkezési lapon.
 • A filmet illető bármilyen sérülést a kézhezvétel után, két héten belül, bármilyen vetítést megelőzően kell jelezni.

Sajnálatosan belátva a digitális technológia győzelmét a hagyományos vetítési technikák felett, 2013 évtől az általunk elérhető legjobb minőségű, projektoros vetítési módszerre állunk át. (Megjegyezzük, hogy Magyarországon lassacskán megszűnnek a hagyományos vetítési technikával rendelkező artmozik. 2011-2012 év során jelentős része bezárt, a maradék pár komoly kópia ellátási problémákkal küzd. A mozik digitális technikára való átállása a többség számára elérhetetlen volt, állami támogatás ellenére is.)

5. A film nyelve
A fesztivál programjába való bekerülés esetén csak ANGOL FELIRATOS kópiát fogadunk el.

6. Nevezési határidő
Kérjük, hogy a nevezési lapot és a bemutató DVD kópiát 2013. január 10-ig küldje meg címünkre (MEDIAWAVE’ 2013 – “FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA”, 9022 Győr, Apáca u. 38.), vagy digitális formában töltse fel a nevezési értesítőben felajánlott helyre.

 7. Adatok megjelenése

Az online nevezési adatok és szövegek – a személyes adatokon kívül – feldolgozás után automatikusan megjelennek a fesztivál weboldalán. Ahol külön követhető a nevezés és a kópia/feltöltés beérkezése. Arról külön értesítést nem küldünk.

8. Vetítések
A MEDIAWAVE Fesztivál fenntartja a jogot, hogy propaganda anyagként nem kereskedelmi célokra felhasználja a film egészét a média különböző területein, és bemutató valamint oktató vetítéseken, ill. felhelyezze a film részletét (max. 3 percet a hosszú filmeknél, ill. a rövidfilmek teljes hosszának 10%-át) a fesztivál weboldalára.
A fesztiválra beválogatott filmek bemutatásra kerülnek a fesztivál várható közép-európai régiós helyszínein.

Bővebben: http://mediawavefestival.hu