palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mi így működünk együtt pályázat

A KTE Regionális Tavaszi Szakmai Napokhoz kapcsolódó pályázat.  Mi így működünk együtt: gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár

A pályázat célja: Az iskolai könyvtárak és a gyermekkönyvtárak (nyilvános könyvtárak) szakmai alapokon való együttműködésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak bemutatása. Teljes körű és egy-egy részfeladatra, egy-egy részcél megvalósítása érdekében megvalósult együttműködések bemutatkozását egyaránt várjuk.

Résztvevők

 • A pályázatot az iskolai könyvtárosnak és a gyermekkönyvtárosnak közösen kell benyújtania.
 • Más nyilvános könyvtárakkal való együttműködésről szóló pályázatot is befogadunk, ami az értékelési szempontoknak megfelelő.

 • Az egyes intézményeket több könyvtáros is képviselheti a pályázatban.
 • Kettőnél több könyvtár együttműködését bemutató pályázatokat is befogadunk.

 

A részvétel módja

 • Beküldés határidő: 2012. március 5.
 • A pályaművet a Programok menüpont alatt hamarosan megjelenő „Pályamű beküldése” menüpontban található adatlap segítségével kell feltölteni. (A beküldéshez a honlapon való belépés (regisztráció) szükséges.)
 • A pályaműveket beküldők hozzájárulnak, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete és az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója az alkotók nevének feltüntetésével felhasználja a pályaművet az iskolai könyvtárak és a gyermekkönyvtárak népszerűsítésére, a könyvtáros kollégák képzésére, publikálásra.

Díjazás

 • A kiemelkedő pályaművek készítőit előadásra kérjük fel a KTE 2012-es Tavaszi Szakmai Napja valamely helyszínén.
 • A nyertesek publikálási lehetőséget biztosítunk.
 • Könyvjutalmak

Értékelési szempontok

 • Kidolgozottság
 • Alkalmas-e arra, hogy más kollégák alkalmazhassák, ötleteket adaptálhassanak belőle?
 • Minden lényeges cél, feltétel, tevékenység egyértelműen megfogalmazott-e?
 • Dokumentáción (pl.: helyi tanterv, könyvtár-pedagógiai program, írásos együttműködés, munkaterv, szakmai és nyilvános beszámolók …) is alapuló leírás.
 • Az együttműködés munkafolyamatainak lépéseit világosan, logikusan tükrözi-e?
 • Szakszerűség – Könyvtárszakmai, pedagógiai
 • Könyvtárhasználóvá nevelési célkitűzések

 • Gyermekközpontúság – Épít-e gyerekek, fiatalok érdeklődésére, szükségleteire, aktivitására?
 • Tanulóközpontúság – Mennyiben támogatja a tanulókkal szemben támasztott tanulmányi (tantervi) követelmények teljesítését?
 • Reflektív, értékelő megközelítés

 

 • Nem a „tökéletes”, hanem valós együttműködéseket keressük.
 • Olyan leírások várunk, melyek bemutatják az ilyen együttműködések kiindulópontjait, problémafelvetéseit, nehézségit, buktatóit, mélypontjait előnyeit, sikereit, eredményeit!
 • Az olyan leírások segítik a többi kolléga munkáját, melyek bepillantást engednek, melyek elgondolkodtatnak.

Formai elvárások

 • Kötelező adatlap nincsen.
 • A pályamű tartalmazza:
 • pályázók nevét, beosztását, munkahelyét, elérhetőségét
 • az együttműködő intézmények adatait

 • Mindenképpen legyen szövegszerűen megfogalmazott része. Terjedelmi korlát nincsen.
 • A pályamű tartalmazhat illusztrációul, bizonyítékul szolgáló képeket, mellékleteket (pl.: munkaterveket, foglalkozásterveket).

 

 • Ezeket lehetőség szerint kérjük a szöveggel egybeszerkeszteni.

Forrsá: http://www.ktep.hu