könyvtári pályázatok Archive

Mi így működünk együtt pályázat

A KTE Regionális Tavaszi Szakmai Napokhoz kapcsolódó pályázat.  Mi így működünk együtt: gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési intézményei érdekeltségnövelő támogatása. NEWS!!!! A 2010-ben támogatásban részesült önkormányzatok!!!!!!!!

NKA Könyvtári Szakmai Kollégium pályázat

A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot: (1) szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza nem térítendő támogatására; (2) Könyvtárszakmai kiadványok előkészítésének vissza nem térítendő támogatására; (3) Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására; (4) Országos, regionális és megyei rendezvények lebonyolítására vissza nem térítendő támogatására; (5) A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-Tudásdepó-Expressz-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Támogatás megnevezése:     TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR Tudásdepó-Expressz- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A  „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.

Az Év Könyvtára 2009 cím elnyerésére pályázati felhívás

Az “Év Könyvtára” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a könyvtárakat megújulásra, korszerű, sokszínű, felhasználóbarát szolgáltatások nyújtására, s ezek minőségének javítására késztesse. A címre típusától függetlenül minden könyvtár pályázhat.

Pályázat községi és városi könyvtárak támogatására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. (Az állománygyarapítási összeg tartalmazza a könyvekre,

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu