palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

új-széchényi-terv pályázatokÚj Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer – “Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram”. A támogatás célja meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági komplex felújítása, korszerűsítése, megújuló energiafelhasználás elősegítése, valamint új, energiatakarékos lakóépületek építése.

Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

A támogatás célja
A támogatás célja meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági komplex felújítása, korszerűsítése, megújuló energiafelhasználás elősegítése, valamint új, energiatakarékos lakóépületek építése.

Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén:
Az ÚSZT ZBR “Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram” keretében minden olyan, az alábbiakban felsorolt beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai hatékonyságjavító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházással érintett ingatlannak legalább három energetikai kategóriát kell javulnia és legalább a B kategóriát el kell elérnie. Azon lakóépületek esetében, amelyek már jelenleg is megfelelnek a D vagy C épületenergetikai követelmény értékeknek, azoknak megújuló energia alkalmazásával min. A energia osztályt kell elérniük. Azon lakóépületek esetében, amelyek már jelenleg is megfelelnek a B épületenergetikai követelmény értékeknek, azoknak megújuló energia alkalmazásával A+ energia osztályt kell elérniük.

Új építés esetén:
A ZBR “Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram” keretében minden olyan, az alábbiakban felsorolt beruházás támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai hatékonyság-javító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint igazolható. A beruházással érintett ingatlan A vagy A+ energetikai kategóriát kell hogy elérjen (a megújuló részarány vállalásának függvényében). Mindkét esetben egy megújuló energia felhasználása kötelező úgy, hogy a megújuló energia felhasználása minimum 25%-ka kell hogy legyen a fűtés és használati melegvíz (továbbiakban: HMV) fajlagos energiaigényének.

A pályázat forrása
A Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai fejezeti kezelésű előirányzat pénzeszközeinek felhasználásával, vissza nem térítendő támogatás formájában.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,6 milliárd Ft.

Pályázók köre

Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén:

 • természetes személyek,
 • lakásszövetkezetek,
 • társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség)

Új építés esetén:

 • természetes személyek,
 • az építtető gazdálkodó szervezet, amennyiben az építendő ingatlan társasház Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén a további feltételekkel együtt kell megfelelni a benyújtott pályázatnak:
 • építési év korlát: 1992. előtt (1991. 12.31. után épült, ill. 1991.12.31. után megszerzett használatba vételi engedéllyel rendelkező épületek nem vehetnek részt a pályázatban)
 • társasházak és lakásszövetkezetek esetében legfeljebb 12 lakásalbetét/lakásos lakóépület
 • hagyományos technológiával épült lakóépület

Új építés esetén a további feltételekkel együtt kell megfelelni a benyújtott pályázatnak:

 • családi ház, ikerház, sorház, láncház esetén max. nettó 200 nm hasznos alapterület/ lakóegységig nyújtható támogatás (családi házas ingatlan)
 • társasházak esetében lakásonként max. nettó 90 nm hasznos alapterületig nyújtható támogatás úgy, hogy legfeljebb 12 lakás-albetétes legyen az ingatlan

Támogatható tevékenységek köre

 • nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, beépítése
 • az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • homlokzatok és födémek hőszigetelése
 • meglévő, hagyományos energiaforrással működtetett (gáz, szén, elektromos áram) fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása
 • hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése
 • a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra

Megújuló energia alkalmazása kötelező a következő esetekben

 • új építés esetén
 • felújításnál 50%-os támogatási intenzitás esetében
 • D vagy C kategóriából A energetikai osztályba történő elérés esetén
 • B kategóriából A+ energetikai osztályba történő elérés esetén

A megújuló energia felhasználása minimum 25%-ka kell hogy legyen a fűtés és HMV fajlagos energiaigényének.
Új építésű, lakáscélú energiatakarékos házak építésének támogatásánál az építéssel kapcsolatos minden olyan fent felsorolt tevékenység támogatható, amelyek szükségesek az A vagy A+ energetikai kategória eléréséhez.
Az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről szóló 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet értelmében az energiamegtakarítás támogatására irányuló pályázatok támogatási feltétele az energiatanúsítvány megléte.
A megvalósult állapotot igazoló energiatanúsítvány a támogatás kifizetésének feltétele!
A energetikai számításokat korszerűsítés esetén az eredeti és tervezett állapotra, új építés esetén tervezett állapotra vonatkozóan kell benyújtani.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.

Energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások esetén a

 • min 50%-os fűtés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 40%-os támogatási intenzitás, max. 3 millió Ft/lakás támogatás;
 • min 60%-os fűtés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 50%-os támogatási intenzitás, max. 5 millió Ft/lakás támogatás.

A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb költségű beruházás esetén is legfeljebb a megadott összeghatárig igényelhető támogatás.Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

Új, energiatakarékos ingatlanok építésének támogatása:

 • A energetikai minőségű épület építése esetén: 40 ezer Ft/m2, de max. 4 millió Ft lakóegységenként;
 • A + energetikai minőségű épület építése esetén: 60 ezer Ft/m2, de max. 6 millió Ft lakóegységenként.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.

Pályázati díj: Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

Benyújtás helye és formája: A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell az energetikai és CO2 számításokat tartalmazó CD-t 1 példányban. Az egy eredeti és egy másolati példányt egymástól különrendezve, összefűzve, de egy borítékban, ajánlott küldeményként kell az Energia Központ Nonprofit Kft. részére megküldeni az alábbi címre.
Energia Központ Nonprofit Kft. 1437 Bp. Pf. 328.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (ÚSZT-ZBR-MO-2011), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

Benyújtás időpontja, határideje

Pályázatot 2011. augusztus 15-től 2011. október 30. 24.00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges benyújtani.

A pályázatok a benyújtás (postára adás dátuma) sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos rendszerben történik. A pályázatok a befogadás sorrendjében kerülnek elbírálásra a 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól, 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól és a pályázati útmutatóban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján. A pályázatok forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei az Energiaközpont Nonprofit Kft. Internetes honlapjáról (http://www.energiakozpont.hu) érhető el.

Forrás: http://www.e-epites.hu/