palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatására

sportoló nemzet pályázatA pályázat célja minőségi, multifunkciós sportpályák létrehozásának támogatása, valamint meglévő sportpályák fejlesztése kihasználtságuk növelése érdekében. A Támogató a pályázat meghirdetésével elő kívánja segíteni a sportolási lehetőségek szélesítését, a szabadidő mozgásban gazdag, hasznos eltöltésének ösztönzését. Módosított határidő: 2011. szeptember 23!

A konstrukció célja, hogy a városi rangú településeken, illetőleg Budapest fővárosban és annak kerületeiben olyan sportpályák kerüljenek kialakításra, melyek sportcélú és mozgásközpontú közösségi szolgáltató térként funkcionálnak.

Cél továbbá, hogy a projektek keretében a gyermekek napközbeni ellátásával és az időskorúak szabadidő-eltöltésével kapcsolatos funkciókkal integrált sport-infrastruktúra kerüljön kialakításra, és a fejlesztésekhez tartalmi fejlesztés is kapcsolódjon

Pályázati kód: SPO-SZALÉT-2011

Rendelkezésre álló forrás:

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011. évben: 170 000 000,- Ft

  • Ebből A Komponens (Tárt Kapus Program): 80 000 000,- Ft
  • Ebből B Komponens (Grund program): 90 000 000,- Ft

Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma összesen: 17 db

  • Ebből „A” Komponens: 8 db
  • Ebből „B” Komponens: 9 db

B.     Pályázók köre

Jelen kiírás két komponensben kerül meghirdetésre.

A Komponens: a Közép-magyarországi régióban megvalósuló, meglévő szabadidősport létesítmények fejlesztése, bővítése, ezáltal kihasználtságuk növelése

B Komponens: az Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli régióban megvalósuló, új szabadidősport létesítmények fejlesztése.

Az A komponens esetében – jelen kiírás keretében – kizárólag az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • az 1990. évi LXV. törvény szerinti helyi önkormányzatok (KSH 321) közül a városi rangú települési önkormányzatok, valamint a főváros és kerületeinek települési önkormányzatai. A támogatást a 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (3) bekezdése alapján a pályázó települési önkormányzat a költségvetési szervének, vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnak továbbadhatja.

A B komponens esetében – jelen kiírás keretében – kizárólag az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • az 1990. évi LXV. törvény szerinti helyi önkormányzatok (KSH 321) közül azok a városi rangú települési önkormányzatok, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjáig együttműködési megállapodást kötnek legalább egy országos hatáskörű társadalmi szervezettel, mely alapszabálya szerint gyermekvédelmi- gyermekjóléti, egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, és szociális feladatokat egyaránt ellát. A támogatást a 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (3) bekezdése alapján a pályázó települési önkormányzat a költségvetési szervének, vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnak továbbadhatja.

Támogatás formája pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke

Az igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

Maximális támogatási mérték

„A” Komponens

70%

„B” Komponens

80%

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

  • „A” Komponens: minimum 5 000 000,- Ft, maximum 13 000 000,- Ft;
  • „B” Komponens: minimum 5 000 000,- Ft, maximum 15 000 000,- Ft.

Előleg mértéke: Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás
pályázati formanyomtatvány
pályázathoz szükséges költségvetés

műszaki-technológiai kézikönyv

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Sportért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Hold u. 1.

Információ:
Molnár Tamás,
sportszakmai referens,
tel: +36 1 79-53-052,
e-mail: tamas.molnar@nefmi.gov.hu

Módosított benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2011. július 19-től 2011. szeptember 23-ig lehetséges.

Forrás: http://www.sportolonemzet.hu/