palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Miből nyersz energiát? Kreatív pályázat

Mibőlsz nyersz energiát? pályázatMiből nyersz energiát? Az Elmű-Émász És Az Arc Kreatív Pályázata Mi az, ami éltet? Mi az, ami mozgat? Mi az, ami előre visz nap mint nap? Miből nyersz energiát? Melyek azok a dolgok, amelyek nélkül lemerülnének elemeid, amelyek hiányában csak fénytelenül, erőtlenül élnéd napjaid?…Rugaszkodj el bátran a földtől! Alkoss meghökkentőt, merészet! Az ELMŰ-ÉMÁSZ az ARC közreműködésével kreatív plakát pályázatot hirdet 14 éven felülieknek!

A zsűri által legjobbnak ítélt 10 pályamű (5 óriásplakát és 5 citylight plakát) Budapesten, Pest megyében és Kelet-Magyarországon 350 példányban 2011 szeptemberében, köztéren kerül bemutatásra.

Legyen egyik energiaforrásod maga a kreatív alkotómunka! Add az energiád, és add magad, hogy mások a te kreativitásodtól, ötleteidtől, humorodtól töltődjenek fel! Gondolkodj szabadon!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázat kiírója az ELMŰ-ÉMÁSZ, valamint az ARC Művészeti Szolgáltató Kft.

Jogi és személyi feltételek:

 • Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy.
 • A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
 • Pályázni csoportosan is lehet.
 • A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei:

 • A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
 • A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
 • Az érvényes pályázat feltétele a www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, a pályázati feltételek elfogadása, valamint amennyiben pályázata bekerül a kiállítottak közé vagy nyer a pályázaton, szerződés aláírása és visszaküldése.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik.
 • A pályázónak regisztrálnia kell a fent említett weboldalon, és elfogadnia a pályázati feltételeket.
 • Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
 • Amennyiben a pályázó szükségét érzi, a pályamunkához készíthet leírást (rtf vagy doc formátumban), amelyet szintén a megadott weboldalon tölthet fel.
 • Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
 • Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban, és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
 • A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát a fent említett módon.

Technikai feltételek

A pályaműveket opcionálisan óriásplakát (504 x 238 cm), vagy álló citylight plakát (118,5 x 175 cm) formátumban lehet elkészíteni, a www.arcmagazin.hu oldalon található letölthető forma szerint. Mind óriásplakát terv, mind citylight terv esetén, a pályázónak figyelembe kell vennie azt a kitakart felületet, melyet a kiírók saját információjuk számára tartanak fenn. Ez az üzenet a nyomdai előkészítés során kerül majd fel a bemutatandó plakátokra. Kérjük,  tervezéskor a pályázó feltétlenül számoljon ezzel!

A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.

a) Óriásplakát méret:

 • A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 1429 pixel x 675 pixel (= 504 mm x 238 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.
 • Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 5040 mm x 2380 mm (+ 2 mm-es kifutó körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.
 • Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

b) Citylight méret:

 • A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 336 pixel x 496 pixel (= 118,5 mm x 175 mm, 72 dpi) PC/Mac formátumban kell feltölteni.
 • A citylight plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 1185 mm x 1750 mm (+ 3 mm-es kifutó körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 56-150 Dpi, CMYK.
 • Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Határidő

A pályázatok leadási határideje: 2011. június 15., szerda éjfél

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Értékelés – Zsűrizés

 • A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, diszciplinák (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil szféra).  valamint az ELMŰ-ÉMÁSZ képviselői.
 • A zsűri névsorát az ARC honlapján tesszük közzé június közepén.
 • A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján, tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

Díjak

A pályázat kiírói mindkét kategóriában (óriásplakát és citylight) 1-1 nyertest hirdetnek. A nyertes művek alkotói bruttó 400-400.000 Ft díjban részesülnek. Mindkét kategóriában további 4-4 alkotás kerül még a díjazottak közé. Alkotóik bruttó 40-40.000 Ft díjazásban részesülnek. A díj további részét képezi, hogy a díjazott alkotások országosan kiállításra kerülnek 2011 szeptemberében, az ELMŰ-ÉMÁSZ köztéri, óriás- és citylight plakát felületein. A 10 kiválasztott pályamű képernyővédőként és háttérképként letölthető lesz a www.arcmagazin.hu, továbbá a www.energiapersely.hu weboldalakról.

A díjak tartalmazzák a járulékok és adók összegét.

Díjátadás

A díjátadásra a kiállítás nyitónapján, 2011. szeptember 2-án kerül sor, sajtótájékoztatóval egybekötve.

SzerzŐi és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiírók részére felhasználási engedélyt:

 • A pályázat kiírói a pályaművekből rendezendő köztéri kiállításon, valamint annak népszerűsítésével kapcsolatban jogosultak a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A kiírók, úgyis mint a kiállítás rendezői, jogosultak a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírói a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett külön díjazás nélkül.

o       A nyertes pályaművek alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül az ELMŰ-ÉMÁSZ korlátlanul felhasználhassa az alkotásokat cégének reklámozására. Az ELMŰ-ÉMÁSZ – ahol lehetséges – feltünteti az alkotó nevét.

o       A megnyitó, sajtótájékoztatón résztvevő pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvényen róluk készült fotók megjelenjenek a médiában.

 • A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
 • A regisztrált alkotók hozzájárulnak ahhoz, hogy az ARC hírlevélben tájékoztassa az aktualitásokról.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: telefonon a (+36 30) 510 8860-as telefonszámon kérhető.

Kövesd a pályázatot a Facebookon! www.facebook.com/mibolnyerszenergiat