palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Migránsok a reflektorfényben cikkíró és filmpályázat

iom pályázatMédiaverseny diákoknak. Mi? Egy nemzetközi cikkíró és dokumentumfilm készítő verseny; Kiknek? Az Európai Unióban élő egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak (életkor 18-28); Hol? A pályázati munkát Magyarországon, Csehországban, Lettországban, Litvániában, Romániában vagy Szlovákiában kell beadni.

Mikor? A beadási határidő 2011. április 4.
Mik a nyeremények?
Fődíj: 1,000 EUR.
Második díj: 500 EUR.
Harmadik díj: 200 EUR (összesen hat díj).
Ezen kívül a nyertesek meghívást kapnak egy nemzetközi konferencia keretein belül megrendezett díjátadó ünnepségre, költségeiket fedezzük.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet együttműködve az Európai Bizottsággal egy médiaversenynek ad otthont, amelynek keretében egyetemi hallgatók adhatnak be migrációval és integrációval kapcsolatos témában cikkeket illetve dokumentumfilmeket. A munkáknak Magyarországon, Csehországban, Lettországban, Litvániában, Romániában vagy Szlovákiában lévő integrációs kérdésekkel kell foglalkozniuk. A nyertesek pénzjutalomban részesülnek és munkáik a „Migránsok integrációjának előmozdítása a médián és az interkulturális párbeszéden keresztül” nemzetközi konferencián 2011 májusában bemutatásra kerülnek Budapesten.

A kategóriák díjai
(cikk és dokumentumfilm): Fődíj: 1,000 EUR. Második díj: 500 EUR. Harmadik díj: 200 EUR. A pénzdíjakon kívül a nyertesek meghívást kapnak a „Migránsok integrációjának előmozdítása a médián és az interkulturális párbeszéden keresztül” elnevezésű, a magyar EU-elnökséggel összehangolva május 17-18. között Budapesten rendezendő nemzetközi konferenciára, ahol egy díjátadó ünnepség keretében átvehetik díjaikat, illetve munkáik bemutatásra kerülnek (fedezzük a szállás- és utazási költségeiket). A nyertesek munkáit különböző médiacsatornákon keresztül is (honlapok, újságok, YouTube, stb.) bemutatjuk.

Beadási határidő: 17:00 GMT+1 (Magyarország időzónája) 2011. április 4.

Részvételi feltételek:
A diákoknak (18 és 28 év között) az Európai Unióban található egyetemek vagy főiskolák valamelyikével hallgatói jogviszonyban kell állniuk. Az egyetemi vagy főiskolai beiratkozást (a diákigazolvány másolata, stb.) és az életkort igazoló dokumentumokat postán is kérjük elküldeni.

A beadandó munkákkal kapcsolatos információk:
A beadandó munkáknak angol nyelven (dokumentumfilmek esetén elfogadjuk az angol feliratozást is) illetve 2010-ben vagy a beadási határidőig (2011. április 4.) kell elkészülniük. A műveknek kreatívan kell megközelíteniük a különböző migránsokkal, integrációval, és/vagy kulturális sokszínűséggel kapcsolatos kérdéseket Magyarországon, Csehországban, Lettországban, Litvániában, Romániában vagy Szlovákiában. Szólhatnak például egy fiatal bevándorló integrációs küzdelmeiről, egy új országba való sikeres integráció történetéről, egy szervezetről mely valami különlegeset tesz a bevándorlókért, stb. A cikkeknek 1,500 és 3,000 szó közötti terjedelemmel kell rendelkezniük. A dokumentumfilmek hossza 5-10 perc legyen a címmel és a szereplőlistával együtt. Azokat a munkákat, amelyek nem felelnek meg ezeknek a formai követelményeknek, nem fogjuk figyelembe venni. A versenyzők csak egy kategóriában indulhatnak. Fontos továbbá, hogy a beadandó munkák ne legyenek már más versenyeken publikálva vagy díjazva.

A beadás módja: A részvételi feltételeknek megfelelő pályázóknak 2011. április 4-ig kell feltölteniük a „Migránsok a reflektorfényben” projekt honlapjára (www.mits-eu.org) 1) pályázati munkájukat (cikk vagy dokumentumfilm), 2) jelentkezési lapukat és 3) egyetemi státuszukat és életkorukat igazoló beszkennelt dokumentumokat; valamint el kell küldeniük azokat az IOM magyarországi irodájának (IOM Hungary, MITS Media Competition, Révay utca, 12, 1065 Budapest, Magyarország).

A jelentkezési lapon a pályázónak ki kell térnie a munkája hátterére (maximum 750 szó), hogy miért választotta a témáját, hogyan készítette el a cikkét/dokumentumfilmjét és hogy miért indokolt a munkája díjazása.

A cikkek esetében:
a cikkeket .pdf formátumban, a pályázó eredeti aláírásával kell feltölteni a projekt honlapjára, az eredeti cikket pedig (az aláírt jelentkezési lappal és az egyetemi/főiskolai beiratkozást és életkort igazoló dokumentumokkal együtt) kérjük az IOM magyarországi irodájába postán elküldeni (ld. fenti cím). Az online beadott jelentkezési lap automatikusan meg fog érkezni a jelentkező e-mail címére amint beadta jelentkezését. A jelentkezőnek ki kell nyomtatni és aláírásával ellátnia mielőtt postázás előtt borítékba rakja.

A dokumentumfilmek esetében: a filmeket a projekt honlapjára kell feltölteni (.mp4, mpg, .mov, .mpeg, vagy .wmv formátumban, maximum 20 MB) továbbá kérjük a DVD-változatot postán elküldeni (az eredeti jelentkezési lappal és az egyetemi/főiskolai beiratkozást és életkort igazoló dokumentumokkal együtt) az IOM magyarországi irodájába (ld. fenti cím).

A pályázóknak a jelentkezési lapon tanúsítaniuk kell, hogy a munkájuk a sajátjuk és hogy szerzői jogokat nem sértettek meg. A pályázók feljogosítják az IOM-et és a projektben részt- vevő partnereket, hogy műveiket publikálhassák.

A munkák elbírálása: A munkák egy nemzetközi újságírókból és szakemberekből álló testület által kerülnek elbírálásra, melynek tagjai a projektkonzorcium szervezeteiben dolgoznak (az egyes országokban lévő IOM irodákban, a Független Médiaközpontban (HU), a New School-ban (CZ), a Lettországi Egyetem Szociológia- és Filozófiaintézetében, a litván Vilniusi Egyetem Újságíró Intézetében, a Soros Alapítványnak (RO), valamint a Milan Simecka Alapítványnak (SK)). A szempontok melyek alapján a beadott munkák elbírálásra kerülnek: az eredetiségük, az adott országban lévő migrációs/integrációs helyzet megértése/átlátása, a téma iránti elhivatottság illetve az üzenet érthetősége. A munkákat, amelyek nem veszik figyelembe a fenti iránymutatásokat, elutasítjuk.

Jelentkezési lap

Bővebb információ:
info@mits-eu.org
http://www.mits-eu.org

Forrás: http://www.mits-eu.org