palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mint-A-Parlament Országgyűlést modellező rendezvény hallgatók számára

A  program  célja,  hogy  a  hallgatók  testközelből  ismerhessék  meg  a  törvényhozó munkát, a törvényhozás menetét, és az országgyűlési képviselők  munkáját. A hallgatók a  program  során kiegészíthetik  elméleti  ismereteiket  és kipróbálhatják  magukat  a képviselők szerepében.  A rendezvény két  napos programsorozat: egy  vitanapból és egy ülésnapból áll.

A  Mint-A-Parlament  egy  ideális  helyzetet  modellez,  ahol  a  képviselők konszenzusra törekednek egy-egy vita során. A résztvevő csoportok (6 csoport) először egy  vitanapon  vesznek  részt,  ahol  az  Országgyűlés  munkájába  kapnak mélyebb betekintést.  A  vitanapra  kitalálják,  és  bemutatják  az  egyes  frakciók  a  saját  (fiktív) frakció-profiljukat, majd pedig sor kerül  az általuk írt  törvényjavaslat bemutatására. A vitanap végén a frakciók közösen szavaznak  arról, hogy  a benyújtott hat közül  melyik kettő  törvényjavaslat kerüljön tárgyalásra  az ülésnapon. A  vitanapot követő ülésnapra a frakcióknak  lehetőségük  van  a  tárgyalt  törvényjavaslatokhoz  1-1  módosító  javaslatot írni. Az ülésnapon elsőként bizottságokban vitáznak, majd plenáris ülésen. A  program végén  szavazásra  kerül  sor,  ahol  a  törvényjavaslatok  elfogadásra  vagy  elutasításra kerülnek, illetve a hallgatók szavaznak a módosító javaslatokról is.

A  „játék”  kimenetelét  az  befolyásolja,  hogy  az  egyes  frakciók  hogyan  tudják megnyerni  a  más  véleményen  lévőket maguknak.  A  meggyőzésre  azért  lesz  szükség, mert minden frakció egyenlő létszámban képviselteti majd magát. A program végén a résztvevő csoportok sajtótájékoztatót tartanak, és véleményt nyilvánítanak a meghozott  új törvények kapcsán.

Helyszín: Országház (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.)

Időpont:  Az ún. Vitanapra 2013. november 14-én, az Ülésnapra  2013. november 29-én kerül sor előreláthatólag.

Leadási határidők:

Vitanapra:  egy-egy  törvényjavaslatot  dolgoznak  ki  az  érkező  csapatok,  ezen  felül kitalálnak  egy  frakciónevet, valamint  kialakítanak  és  bemutatnak  egy  rájuk  jellemző frakció-programot.
A feladatok leadási határideje: 2013. november 6.

Ülésnapra: a hallgatók  módosító javaslatokat írnak a törvényjavaslatokhoz, ezen felül tisztségviselőket  (frakcióvezető,  bizottsági  elnök  stb.)  választanak,  és  felkészülnek ezekre a feladatokra.
A feladatok leadási határideje: 2013. november 20.

Résztvevők: A  programon  hat  hallgatói  csoport  vesz  részt  egyidejűleg.  A  csoportok  létszáma maximum  20  fő  lehet.  Felhívjuk figyelmüket,  hogy  amennyiben  ennél  kevesebb hallgatóval  érkeznek,  akkor  az  a  szavazáson  hátrányt  jelenthet  a többi  csoporthoz képest  (érdekérvényesítés  szempontjából).  A  csoporttagokat  érdemes  úgy összeválogatni, hogy a csoportba többféle érdeklődésű, tudású hallgató tartozzon.

Jelentkezés módja:

A  csatolt  jelentkezési  lapot  2013.  október  30-ig  kérjük  visszaküldeni.  A rendezvényre bármely felsőoktatási intézmény jelentkezhet az intézmény adatainak és egy –  a felkészülést segítő –  oktató adatainak megadásával. A programon vegyes  –  több intézmény képviseletében jelentkezett  –  csoportok is részt vehetnek, ekkor is kérjük a felkészítésért  felelős  oktatót  feltüntetni.  A  jelentkezési  lapon  kérjük  feltüntetni  egy kapcsolattartó  adatait  és  a  résztvevők  névsorát  is.  A  jelentkezéseket  beérkezési sorrendben  regisztráljuk,  és  az  első  hat  intézmény  nyeri  el  a  részvétel  jogát.  A jelentkezés  során  előnyt  élveznek  azok,  akik  még  nem  vettek  részt  korábban  Mint-A Parlament ülésen. A felkészüléshez szükséges dokumentumokat a jelentkezés regisztrálása után küldjük.

Kerekes Margit

Közönségszolgálati Iroda

+36 1/441-4596

+36 30/871-3455

kozonsegszolgalat@parlament.hu