palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Módosult a TAMOP látássérült emberek rehabilitációjára kiírt pályázatának beadási határideje

A TÁMOP-5.4.7/08/1 jelű közép-magyarországi régióra és a TÁMOP 5.4.7/08/2 jelű konvergencia régiókra kiírt „A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat beadási határideje 2009. március 31-re módosult!

A konstrukció alapvető célja, hogy az aktív korú, betegség vagy baleset következtében megváltozott munkaképességű, vagy szerzett fogyatékossággal élő látássérült személyek az egészségügyi diagnózist, illetve az egészségügyi rehabilitációt követően elemi rehabilitációs szolgáltatást kapjanak, amely előfeltétele a társadalomba és a munkaerőpiacra történő reintegrációnak.A cél, hogy a 18 – 62 éves aktív korú látássérülté vált emberek hozzájussanak a szükséges elemi rehabilitációs szolgáltatásokhoz az alábbiak alapján:
1. Olyan országos szolgáltatási hálózat kiépítése szükséges, amely regionális szerveződéssel épül fel.
2. A regionális elemi rehabilitációt nyújtó szolgáltatók mőködésének stabilizálása, a korábbi kapacitások legalább 15 %-kal történő növelése.
3. Az ellátott kliensek számának növelése.
A programba bevonhatók a 62 év felettiek is, de részvételi arányuk nem haladhatja meg a 20 %-ot.

Kedvezményezettek:
A projekt keretében azok a szakmai szervezetek támogathatók, amelyek elemi rehabilitációban gyakorlattal rendelkező szakembereket foglalkoztatnak és vállalják a szolgáltatási kapacitásuk további bővítését.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
• Központi költségvetési szerv intézménye KSH 312
• Alapítvány KSH 56
• Egyesület KSH 52

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
•    Az újonnan belépő rehabilitációs szakemberek akkreditált továbbképzése (120 óra mozgástréneri, 120 óra tiflopedagógiai alapismeretek akkreditált pedagógus és 120 óra mindennapos tevékenységek kizárólagos képzése).
•    Szupervízió a szolgáltatást nyújtó belső munkatársak (trénerek és egyéb, a kliensekkel foglalkozó szakemberek) számára.
•    Elemi rehabilitációs szolgáltatáselemek nyújtásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése a támogatás ERFA átjárhatósága terhére.

Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege:      80 000 000 HUF – 113 600 000.- HUF
Beadási határidő: 2009 március 31.
/Forrás: NFU/