palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont logópályázat

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (MTA CSFK) logójának megtervezésére

 

A pályázat kiírójának ismérvei, tevékenysége: A Konkoly Thege  Miklós Csillagászati Intézetből, Földrajztudományi Intézetből, Geodéziai és Geofizikai Intézetből  valamint  a Földtani és Geokémiai Intézetből álló kutatóközpont  alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és geofizikai) kutatások végzése.

A pályázók köre: A pályázati kiírásra pályázatot nyújthat be minden természetes vagy jogi személy.

A pályázat tárgya: Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont arculata megújul, melynek része a kisarculat alapját képező logó megújítása is.

A logót illető követelmények:

 • a logó képes legyen az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek vizuális megjelenítésére
 • tartalmazhatja (nem kötelezően) az alábbi feliratot: CsFK vagy CSFK
 • a logó fejleszthető legyen olyan további megjelenési területek igényei szerint, mint a további kisarculati elemek, valamint  egyéb megjelenési felületek (kiadványok, pecsét, weblap fejléc, stb.)

Formai követelmények

Az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni a pályázathoz:

 • a kitöltött, aláírt Jelentkezési Adatlapot .pdf-ben
 • a  kitöltött,  aláírt Pályázati  Nyilatkozatot .pdf-ben  (mivel csak elektronikus úton várjuk a pályázatokat, a jelentkezési lapon és a nyilatkozaton a pályázó szkennelt aláírását kérjük).
 • magát a pályaművet színes, fekete-fehér és negatív változatban egyaránt

A pályázat benyújtása

 • A pályzat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka beküldése szükséges.
 • Egy pályázó több pályaművet is benyújthat
 • A pályázatot 1 példányban,  elektronikus úton  várjuk  az alábbi e-mail címre: magyar.arpad@csfk.mta.hu
 • Kérjük, hogy az e-mail tárgya tartalmazza az alábbiakat: „MTA CSFK Logópályázat”.
 • A pályaművek beérkezésének határideje: 2013. június 20. 24 óra
 • A beérkezett pályaművek véglegesnek számítanak, azokon a későbbiekben  változtatást  nem fogadunk el.

Általános elvárások a logóval kapcsolatban

 • Legyen letisztult és egyszerű
 • Legyen könnyen felhasználható, többféle méretben, anyagon, felületen és színben
 • Színes és fekete-fehér változatban is használható legyen
 • A logóban nem tanácsoljuk a színátmenetek használatát,  mivel ezek korlátozzák  a széleskörű felhasználást

A pályázat elbírálása: A  beérkező pályaműveket az MTA CSFK vezetősége bírálja el. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye.

Díjazás: A nyertes pályamunka alkotója a grafikák felhasználásra alkalmas formájának (vektorgrafikus formátum) átadása után bruttó 100.000  Ft-os díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljes  körű, kizárólagosan a  Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont számára történő felhasználásának jogát.

Letölthető dokumentum

 Logopalyazat-pályázati kiírás és jelentkezési lap MTA_CSFK

További információk és feltételek

 • A pályázaton való részvétel díjmentes
 • Határidő után beérkezett, valamint a hiányosan kitöltött, illetve a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét.
 • A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes logó felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
 • A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a  pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
 • A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.
 • A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a magyar.arpad@csfk.mta.hu e-mail címre küldött megkeresések alapján áll módunkban válaszolni.

Információk a Kutatóközpontról

A Kutatóközpont 2012. január 1-jén jött létre a 4 Intézet összevonásával. Ezért korábbi Kutatóközponti arculati elemek nincsenek.

A Kutatóközpont jelenlegi, ideiglenes honlapjának címe: http://www.csfk.mta.hu/

A Kutatóközpontot alkotó intézetek egyéni honlapjai megtalálhatók:

www.konkoly.hu
www.mtafki.hu
www.ggki.hu
www.geochem.hu