palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műfordító pályázat a 2013/2014-es tanévre

A Balassi Intézet pályázati felhívása fiatal fordítók számára. A Balassi Intézet tíz hónapos, ösztöndíjas műfordítói képzést indít nem magyar anyanyelvű, külföldi állampolgárok részére, akik a jövőben magyar irodalmi művek fordítását, a magyar kultúra terjesztését szeretnék választani hivatásukként. A képzés feltételezi, hogy a hallgatók jó magyar nyelvtudással és alapos magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkeznek.

A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit. A tíz hónapos képzés sikeres elvégzését a Balassi Intézet magyar és angol nyelven kiállított tanúsítvánnyal igazolja.

A képzés során a hallgatók szemináriumi munka keretében megismerkednek a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Ezen kívül emelt szintű magyar nyelvi oktatásban vesznek részt. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) rendszeresen segíti. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

A képzés 2013 szeptemberétől 2014 júniusáig tart, és két szemeszterből áll. Az őszi és a tavaszi szorgalmi időszakban a kurzusok látogatása kötelező. A heti óraszám 20–24 óra. A képzés részletes ismertetése az intézet honlapján található: http://www.bbi.hu/hu/kepzesek/muforditoi-kepz

A hallgatói keretszám: 8 fő.

Pályázhatnak nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező, vagy a 2012/2013-as tanévben diplomát szerző külföldi állampolgárok. Korhatár: 35 év.

A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 38.000 HUF/hónap ösztöndíj
 • ingyenes tananyag
 • térítésmentes kollégiumi férőhely

Figyelem!

Jogszabályi változások miatt az ösztöndíjnak nem része az ingyenes egészségbiztosítás.

A hallgatónak vállalnia kell:

 •  az étkezés és a közlekedés költségét (Ezt az ösztöndíj körülbelül egyharmad részben fedezi.)
 • a kaució befizetését (pontos összege 2013 augusztusában lesz meghatározva)
 • nem európai uniós állampolgár esetén: az egészségbiztosítás költsége (összesen 54.000 HUF), amelyhez a Balassi Intézet 30.000 Ft hozzájárulást nyújt

A jelentkezés módja:

Jelentkezni 2013. április 15-ig postai úton lehet. (A postai beérkezés számít!) Az összeállított pályázati anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni: Balassi Intézet / Hungarológia Tagozat, 1519 Budapest, Pf. 385. A borítékra kérjük ráírni: „MŰFORDÍTÁS”

A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2013. május 10-ig értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati adatlapot,
 • a szakmai önéletrajzot, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait (hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen), eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit,
 • publikációs listát fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítást legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről (kérjük, a szöveg eredetijét is mellékeljék),
 • diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori hallgatók esetében az index, bizonyítvány hiteles másolatát,
 • munkatervet, a pályázó szakmai tervét arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, és a későbbiekben a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni,
 • legalább egy ajánlást (egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleményét) a pályázó eddigi szakmai munkájáról,
 • az útlevél másolatát

A pályázónak 2013. április 8-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:

 • Oktatás, tananyagok: 850.000 HUF
 • Kollégiumi szállás: 270.000 HUF (2 ágyas szoba, 10 hónapra), 190.000 HUF (3 ágyas szoba, 10 hónapra)

További tájékoztatás a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán (1016 Budapest, Somlói út 51. 201. szoba) kapható.

Tel.: (+36 1) 381 51 80

Tel./fax: (+36 1) 381 51 49

E-mail: fruzsina.gyenes@bbi.hu

Web: www.balassi-intezet.hu