palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat.

 

Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1

 A pályázat célja: a konstrukció átfogó célja a múzeumok és levéltárak – a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló – oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése.

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak

Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vonatkozásában

 • muzeális intézmény tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény,
 • egyéb esetben a B1 pontban meghatározott fenntartóik pályázhatnak.
 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 351 Országos kisebbségi önkormányzat
 • 352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi kisebbségi önkormányzat
 • 372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó,központi költségvetési körbe tartozó szerv

Támogatható tevékenységek köre

 • A) komponens: Oktató múzeum és levéltár
 • B) komponens: Látványtár (B1 komponens) és tanulmányi raktár (B2 komponens)
 • C) komponens: Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz

Projekt területi korlátozása: Jelen pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. A felhívás alapján nyújtható támogatás a levéltárak fejlesztése esetében nem állami támogatásnak, a muzeális intézmények fejlesztése esetében pedig kulturális célú támogatásnak minősül (27/2007. (X.10) ÖTM rendelet 19./B. §), amely esetben a támogatási intenzitás 100 %-os lehet. Az Európai Bizottság ezen programot N293/08 számon hagyta jóvá.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás minimum és maximum összege komponensenként került meghatározásra az alábbiak szerint:

 • A) KOMPONENS: 5.000.000 Ft – 30.000.000 Ft
 • B1) KOMPONENS: 20.000.000 Ft – 70.000.000 Ft
 • B2) KOMPONENS: 30.000.000 Ft – 100.000.000 Ft
 • C) KOMPONENS: 5.000.000 Ft – 20.000.000 Ft
 • A) és C) komponens együttes megpályázása esetén: 10.000.000 Ft –50.000.000

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 3-tól 2012. március 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, a 06-40/638-638 ügyfélszolgálati kék számon, továbbá személyesen a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. címen található ügyfélszolgálatnál kapható.

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/