palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. Jelen pályázat a ma már működő múzeumpedagógiai jó gyakorlatok továbbfejlesztését, terjesztését, továbbá a helyi közoktatásba való integrálását és a múzeumok mindennapi gyakorlatába történő beépítését kívánja elősegíteni múzeumpedagógiai és -didaktikai projektek megvalósítása, ismertté tétele útján.

 

Kódszám: TÁMOP-3.2.8.B-12/1

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 550 000 000 forint.

Pályázók Köre

Jogi Forma
Jelen pályázati kiírás keretében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (2) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények pályázhatnak az alábbi kiegészítésekkel:

Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vonatkozásában

 • muzeális intézmény tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény,
 • egyéb esetben a B1 pontban meghatározott fenntartóik pályázhatnak.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi jogi formával rendelkező, fentieknek megfelelő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
 • 351 Országos kisebbségi önkormányzat
 • 352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi kisebbségi önkormányzat
 • 372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozószerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 531 Szakszervezet 532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet
 • 541 Kamara 549 Egyéb köztestület
 • 551 Egyház 552 Önálló egyházi intézmény
 • 553 Egyház önálló szervezete 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság 591 Egyesülés
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 • 951 Gesztorönkormányzat, társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv

Támogatható tevékenységek köre

 1. Múzeumok és iskolák partnersége
 2. Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási kategória: muzeális intézményi szolgáltatásfejlesztés közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 20 000 000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújtása 2012.04.02-től 2012.04.30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

További felvilágosítás: az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, a 06-40/638-638 telefonszámon, valamint személyesen a 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. címen található ügyfélszolgálatnál.

Forrás:  http://www.nfu.hu