palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatása

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására.

Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-16

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak:

  • nemzetiségi önkormányzatok;
  • a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények
  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 forint.
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

Letölthető dokumentumok

Felhívás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Általános Szerződési Feltételek (pdf)

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2016. január 10. , 23:59