palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztésekre

szechenyi 2020A konstrukció célja a fentiekhez igazodva az Országgyűlés által elismert egyházak, azaz a bevett egyházak által fenntartott közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. Cél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása

Kódszám: EFOP-4.1.1-15

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,95 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-12 db

A projekt területi korlátozása

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet vehet részt a pályázatban. A Közép-magyarországi régióban lévő feladatellátási-hely nem szerepelhet a projektben, a projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak a konvergencia régiókban történhet.

Támogatást igénylők köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek:

  • Bevett egyház (GFO 551)
  • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
  • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555)
  • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1500 millió Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 150 millió Ft, maximum 1500 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Letölthető dokumentumok:

pályázati felhívás és segédletek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. január 25-től 2018. január 25-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. március 18.
  • 2016. december 16.
  • 2018. január 25

Bővebb információ:  Pályázat egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztésekre