palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat modellprogramok támogatására (ROMA-PROGRAM-23)

Pályázat modellprogramok támogatására, amely magában foglal kapacitás és infrastrukturális fejlesztést, ingatlanmegőrzést és megóvást. Olyan modellprogramok támogatása, melyek hozzájárulnak a magyarországi roma közösség fejlesztésének, kulturális értékek és javak megőrzésének, illetve a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez.

A Pályázati felhívás célja:

 • vallási egyesületek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása;
 • roma civil szervezetek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása, valamint roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása;

A rendelkezésre álló keretösszeg:  348 000 000 Ft
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
Az elnyerhető támogatás összege alkomponensenként eltérő.
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben, előleg formájában történik.

Pályázható komponensek és a kapcsolódó támogatási összegek

 • A” komponens – Vallási egyesületek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása
  A cigánymisszió az új Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia szerves részét képezi. Az MNTFS kiemeli a cigánypasztorációt és missziót, mint a roma közösségek célirányos lelki gondozását a keresztény egyházakon belül, amely fontos szegmensét képezi a cigányság felzárkózását célzó programoknak is. A cigánymisszió, a sajátos helyzetet figyelembe véve, közelíti meg az embert, hiszen az evangélium mindenkinek ugyanazt az isteni hivatást szánja.
  A hagyományos cigány kultúra ápolása, a roma identitás erősítése kisközösségi formában szintén fontos eleme a missziós tevékenységnek , amelyek érdekében pályázat nyújtható be vallási egyesületek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatására.
  A támogatás összege: min. 500.000 Ft – max. 2 500 000 Ft
 • „B” komponens – Roma civil szervezetek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatása, valamint roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok karbantartása, állagmegóvása
  A „B” komponens keretében pályázatot nyújthatnak be roma nemzetiségi önkormányzatok az általuk használatban lévő ingatlanok állagmegóvásának támogatására, illetve karbantartási költségek igénylésére. Pályázatot nyújthatnak be továbbá roma civil szervezetek kapacitásainak, infrastrukturális fejlesztésének támogatására.
  A támogatás összege: min. 500.000 Ft – max. 2 500 000 Ft
 • „C” komponens – Magyarországi roma közösség fejlesztését, kulturális értékek és javak megőrzését, a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítését támogató modellprogramok
  A „C” komponens keretében pályázat nyújtható be olyan modellprogramok támogatására, melyek hozzájárulnak a magyarországi roma közösség fejlesztésének, kulturális értékek és javak megőrzésének, illetve a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére.
  A támogatás összege: min. 800.000 Ft – max. 10 000 000 Ft
 • „D” komponens – Roma fiatalok társadalmi felelősségvállalását és közéleti szerepvállalását támogató modellprogramok
  A „D” komponens keretében pályázat nyújtható be modellprogramok, rendezvények támogatására, melyek hozzájárulnak a roma fiatalok társadalmi felelősségvállalását és közéleti szerepvállalását elősegítő programok, programok megvalósítására.
  A programokba bevont célcsoport tagjai 15-35 év közötti, elsősorban:
  – nem tanuló, nem dolgozó fiatalok;
  – középiskolában tanuló fiatalok;
  – felsőoktatásban (nappali és esti tagozat is) tanuló fiatalok;
  – roma közélet iránt érdeklődők, roma civil szervezetekben tevékenykedők, romák esélyteremtéséért és felzárkózásért dolgozó fiatalok.
  A támogatás összege: min. 1 000.000 Ft – max. 3 000 000 Ft

Pályázatot nyújthatnak be:

„A” komponens:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: „Ehtv.”) II. fejezete szerinti vallási egyesületek, amelyek
 • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
  • a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a Kezelő által lebonyolított 2016-2022. évi Roma nemzetiségi (ROMA-NEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel

„B” komponens:

 • roma nemzetiségi önkormányzatok;
 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, hagyományőrző tevékenységet folytató, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 2022. december 31. napjáig Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek;
  amelyek

  • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
  • a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a Kezelő által lebonyolított 2016-2022. évi Roma nemzetiségi (ROMA-NEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel

„C” komponens:

 • roma nemzetiségi önkormányzatok;
 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, hagyományőrző tevékenységet folytató, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 2022. december 31. napjáig Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek;
 • nonprofit gazdasági társaságok,
  amelyek

  • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
  • a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a Kezelő által lebonyolított 2016-2022. évi Roma nemzetiségi (ROMA-NEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel

„D” komponens:

 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, hagyományőrző tevékenységet folytató az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 2022. december 31. napjáig Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek;
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény II. fejezete szerinti egyházi jogi személy;
  amelyek

  • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
  • a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a Kezelő által lebonyolított 2016-2022. évi Roma nemzetiségi (ROMA- NEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

A Pályázati felhívás keretében támogatott pályázatok megvalósítási időszaka: 2023. október 01. – 2024. szeptember 30.

Letölthető dokumentum

ROMA-PROGRAM_Palyazati_felhivas

ROMA-PROGRAM_Pályázati_Útmutató

Árajánlat_sablon_ROMA-PROGRAM-23

Hitéleti_vezető_szándéknyilatkozata

1.-sz.-melléklet-Nyertes-Pályázó-nyilatkozata

2.-sz.-melléklet-Nyilatkozat

3.-sz.-melléklet-Nyilatkozat

4.-sz.-melléklet-Antikorrupciós-nyilatkozat

5.-sz.-melleklet-Nyilatkozat

ÁSZF

Összeférhetetlenségi-nyilatkozat_és_érintettségről_szóló_közzétételi_kérelem

Pályázzon velünk!

 

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2023. november 15. 16:5959