palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Roma Nemzetiségi Önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére

Pályázati felhívás roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére.

Pályázat kódja: RNÖ-FEJL-23

A Pályázati felhívás célja a Magyarországon működő roma nemzetiségi önkormányzatok részére informatikai eszközök biztosítása, valamint digitális képességek megszerzésének elősegítése.

A pályázat keretében a nyertes roma nemzetiségi önkormányzat képviselőjének, vagy az általa kijelölt legalább 1 (egy) fő roma nemzetiségi önkormányzati képviselőnek kötelező részt venni a Kezelő által szervezett tájékoztató napon, melynek célja a digitális kulcskompetenciák
fejlesztése (Pályázati felhívás 14. pont).

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthatnak be azon roma nemzetiségi önkormányzatok, amelyek

  • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül;
  • nem rendelkeznek korábban elnyert 2016-2022. évi Roma nemzetiségi (ROMA- NEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 200 000 000 Ft
Az elnyerhető támogatás összege: min. 450 000 Ft – max. 550 000 Ft
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben, előleg formájában történik.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
Amennyiben a megítélt támogatás összege a pályázó által igényelt összegtől kevesebb, a kedvezményezett új költségterv benyújtására köteles.
A Pályázati felhívás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.
A rendelkezésre álló keretösszeg alapján 400 – 450 db pályázat kerül támogatásra

Készítsen pályázatot velünk!

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás Roma Nemzetiségi Önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére

Tisztelt Pályázó!
 
A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, mint Kezelő nyílt pályázatot hirdet a roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésének támogatására.
 
A pályázatot az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) útján lehet benyújtani. 
 
A pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő:
 
2023. október 17. – 2023. november 15. 16:5959.
 
A Pályázati felhívással kapcsolatos további információkat a Főigazgatóság Támogatásirányítási Főosztálya biztosít a palyazat@tef.gov.hu e-mail címen keresztül.

A részletszabályokat a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 
Sikeres pályázást kívánunk!
 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Letöltések

RNÖ-FEJL_Pályázati_Útmutató

RNÖ-FEJL_Pályázati_Felhívás

Árajánlat_sablon_RNÖ-FEJL-23

Összeférhetetlenségi-nyilatkozat_és_érintettségről_szóló_közzétételi_kérelem

ÁSZF

1.-sz.-melléklet-Nyertes-Pályázó-nyilatkozata

2.-sz.-melléklet-Nyilatkozat

3.-sz.-melléklet-Nyilatkozat

4.-sz.-melléklet-Antikorrupciós-nyilatkozat

5.-sz.-melleklet-Nyilatkozat

A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2023. november 15. 16:59