palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Visegrádi Alap ifjúsági, kutatói és oktatói ösztöndíjai

A Visegrádi Alap két ösztöndíja fiatalok, oktatók és kutatók mobilitását biztosítja a V4 országain belül.

V4 Gen Mini-Grants (intézményi pályázat, fiataloknak szóló mobilitási lehetőség)

A V4 Gen Mini-Grants 12-30 év közötti fiatalok rövid távú mobilitását támogatja: a programban legalább két V4-országnak kell részt vennie, ezen kívül két V4-ország közvetlen szomszédai is részt vehetnek (Ausztria, Németország és/vagy Ukrajna).

A programban bármely, a fiatalokkal foglalkozó V4 jogi személy részt vehet hivatalos kérelmezőként vagy támogatottként, például iskolák.

Az egyik alapelv minden projektnél az inkluzivitás – perspektívák cseréje különböző csoportokhoz tartozó emberekkel, és a saját sokszínű tapasztalatok és nézőpontok megosztása velük (szociálisan, gazdaságilag vagy földrajzilag hátrányos helyzetű csoportok).

Támogatja a régió fiataljainak minden értelmes közös tevékenységét, a tanulók tanításának és tanulásának támogatása a kompetenciák (ismeretek, készségek és attitűdök) megszerzésében a személyes fejlődésük javítása érdekében (nem formális, informális és formális tanulás és képzés, projektek, amelyek célja a tanulók személyes fejlődésének elősegítése.

6 tématerület (igény szerint módosítható) mentén adható támogatás: fenntarthatóság és ellenállóképesség; örökség és emlékezés; egészség és aktív életmód; művészetek és kultúra; demokratikus értékek és polgári erények; gyakorlati kompetenciák és vállalkozói készségek.

Költségvetés: a maximálisan igényelt költségvetés projektenként 10 000 euró. A költségvetés egy személy/napra kiterjedő átalányösszegként kerül kiszámításra, maximum 50 euró résztvevőnként és/vagy kísérőnként naponta, vagy 60 euró résztvevőnként és/vagy kísérőnként naponta, ha több mint két V4 ország vesz részt. Bármilyen, a projekttel közvetlenül összefüggő költségre felhasználható a támogatás (szállás, utazás, belépő, tiszteletdíj stb.). A program további társfinanszírozást ösztönöz.

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 15.

Részletes információ található a programról a következő linken:
https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/

Visegrad Fellowship Program – Visegrádi oktatói, kutatói ösztöndíjprogram (egyéni pályázat oktatóknak, kutatóknak)

 • V4-es tudósok, oktatók és kutatók egyéni, rövid távú mobilitását finanszírozza az állampolgárságuktól eltérő V4-országokba.
 • Szükséges küldő intézményi ajánlólevél és fogadó intézményi meghívólevél.
 • Az ösztöndíjas támogatható tevékenységei az ösztöndíjas időszakban:
 • konkrét kutatási projektet kell lefolytatnia (vagy abban részt vennie),
 • előadás(oka)t vagy szemináriumokat kell tartania felsőoktatási szinten, vagy
 • kutatási tevékenységet végezni nyilvános archívumban vagy könyvtárban.
 • Az ösztöndíj időtartama: 2-10 hét.
 • Költségvetés: a támogatás folyósítása egyösszegű, heti 500 euró összegű ösztöndíj formájában történik, két részletben (80%, illetve 20%).
 • A jelentkezés folyamatosan zajlik az év során június 30., valamint augusztus 1. és november 30. között.
 • További információ érhető el a programról:
  https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-fellowships/