palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat régiós hálózatosodás kialakítására (ROMA-HÁLÓZAT-23)

roma nemzetiségi pályázat

Pályázati régiós hálózatosodás kialakítására. A pályázat célja, hogy a regionális hatókörrel működő civil szervezetek konkrét szakmai területükön civil hálózatokat építsenek ki, együttműködéseket kezdeményezzenek, közös tevékenységeket valósítsanak meg, és ezáltal bővítsék saját, valamint a bevont szervezetek tudását és készségeit, illetve növeljék, erősítsék az adott szakmai terület társadalmi támogatását, elismertségét és láthatóságát.

Pályázatot nyújthatnak be azon regionális hatókörrel rendelkező civil szervezetek, amelyek

 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző tevékenységet folytató, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 2022. december 31. napjáig Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek
  amelyek

  • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek;
  • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
  • a pályázat véglegesítésének időpontjában nem rendelkeznek a Kezelő által lebonyolított 2016-2022. év közötti Roma nemzetiségi (ROMA-NEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

Ugyanazon pályázó más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

Tevékenységek:

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása kötelező:

 • a régióban működő civil szervezetekkel kapcsolatfelvétel (minimum 20 civil szervezet),
 • hálózatosodásba bekapcsolódó civil szervezetekkel kommunikációs csatornák kialakítása,
 • a támogatási időszak alatt havonta legalább egy szakmai műhely tartása,
 • a támogatási időszak alatt havonta legalább egy szakmai nap tartása,
 • tájékoztató anyag összeállítása a civil szervezetek működésének jogszabályi hátteréről,
 • civil szervezetek részére – kiemelten a felzárkózási területen kiírásra kerülő – pályázati lehetőségek figyelemmel követése, a hálózatosodásba bekapcsolódó szervezetek részére ezekről tájékoztatás küldése,
 • jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása a hálózaton belül.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2023. október 01. – 2024. szeptember 30.

A Pályázati felhívásra rendelkezésre álló keretösszeg 105 000 000 Ft.

Az elnyerhető támogatás összege: min. 7 500 000 Ft – max. 10 000 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben, előleg formájában történik.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.
Amennyiben a megítélt támogatás összege a pályázó által igényelt összegtől kevesebb, a kedvezményezett új költségterv benyújtására köteles.

Letölthető dokumentum

ROMA-HALOZAT_Palyazati_Felhivas_

A Pályázati felhívás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás

Pályázzon velünk!

A pályázat benyújtásának határideje és megvalósítási időszaka
A pályázatot az alábbi időszakban lehet benyújtani: 2023. október 17. – 2023. november 15.
A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2023. november 15. 16:595

A pályázattal kapcsolatos további információkat a https://tef.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.