palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat élmény- és szabadidősport támogatására

Pályázat élmény- és szabadidősport események támogatására és az aktív életmód népszerűsítésére. A Program célja az emberek egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti vágy felkeltése, a rendszeres mozgás ösztönzése.

A támogatás feltételei:

A Támogatási kérelemben szükséges bemutatni és ismertetni az alábbi adatokat és szakmai szempontokat:

  • Tervezett minimális indulói létszám (szervezők nélkül), amely nem lehet kevesebb 150 főnél
  • Támogatni kívánt szabadidősport események száma
  • Esemény(ek) neve, helyszíne, időpontja, célcsoportja
  • Érintett sportágak
  • Igényelt támogatás összege
  • A Támogatást igénylő által 2021., 2022. vagy 2023. évben szervezett, olyan események bemutatása, ahol az összes indulói létszáma (szervezők nélkül) meghaladta a 150 főt (esemény(ek) neve, helyszíne, időpontja, célcsoportja, érintett sportágak, részvétellel kapcsolatos feltételek)

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:

A Programra 2023-ban összesen 120 millió forint áll rendelkezésre.
A támogatás intenzitása 100 %.
Több esemény megszervezésére is igényelhető támogatás, de társszervezés esetén egy adott esemény csak az egyik Támogatást igénylőn keresztül részesülhet támogatásban. A megítélt támogatás összege eltérhet a beadott Támogatási kérelemben igényelt összegtől a Programba beérkező támogatási kérelmek számának függvényében.

A Támogatást igénylők köre:

A támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 – Nonprofit részvénytársaság
575 – Nonprofit közkereseti társaság
576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

312 – Központi költségvetési szerv
321 – Helyi önkormányzat
322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 – Helyi önkormányzatok társulása
328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

515 – Országos sportági szakszövetség
516 – Egyéb sportszövetség
517 – Egyéb szövetség
519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
521 – Sportegyesület
525 – Vallási egyesület
528 – Nemzetiségi egyesület
529 – Egyéb egyesület
551 – Bevett egyház
552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
556 – Bejegyzett egyház
557 – Nyilvántartásba vett egyház
558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
559 – Egyéb egyházi szervezet561 – Közalapítvány
562 – Közalapítvány önálló intézménye
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
566 – Kormány által létrehozott alapítvány
569 – Egyéb alapítvány
591 – Egyesülés
599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az elszámolható költségek köre:

  • ÁFA levonási jog
  • A Program keretein belül csak az esemény megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.
  • A Programban tárgyi eszköz elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az eszköz a Program céljának teljesítéséhez közvetlenül szükséges és azzal arányos mértékű, az esemény lebonyolításának része.

Támogatási kérelem benyújtása:  A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra szólítható fel. A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

A Támogatási kérelem elbírálása: A beérkezett Támogatási kérelmek a keretösszeg kimerüléséig, együttesen kerülnek elbírálásra, a benyújtási határidőn belül történő beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

Támogatás biztosítása: A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben előlegként kerül folyósításra.

Pályázat benyújtási határideje: 2023. július 7.

Támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

Pénzügyi, jogi kérdéssel, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban: tamogatas@aofk.hu
Szakmai tartalommal kapcsolatban:tamogatas@szeosz.hu
Pályázat oldala: Aktív Magyarország