palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Interreg VI. Szlovénia – Magyarország kis léptékű pályázat

Pályázati felhívás kisléptékű projektjavaslatok benyújtására.

Az IP SI-HU-t az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozza. A területi együttműködési pályázat tárgya, olyan projektek társfinanszírozása amelyek hatékonyan hozzájárulnak a program láthatóságához azáltal, hogy: kölcsönös bizalmat építenek és új projekteket hoznak létre, a határ menti régiók civil társadalmi együttműködésében, valamint elősegítik az egyéni kapcsolatok kialakítását.

A pályázati felhívás a 3.2. célkitűzéshez kapcsolódik: A kölcsönös bizalom kiépítése, kiemelten az emberek közötti kapcsolatok (people-to-people) ösztönzésével.

A célkitűzés keretében bizalomépítő akciókat megvalósítását várják a művészet, a kultúra, a sport területekről, a kisebbségek, kultúrák közötti párbeszéd, generációk közötti szolidaritás témájában várják.
A kis léptékű projektek eredményorientált megközelítést alkalmaznak. A projekt koherenciája (azaz a projekt átfogó célkitűzése, a projektspecifikus célkitűzések, tevékenységek, eredmények, a projektben megvalósuló tevékenységek és a projektben elért eredmények) koherenciája.

E nyílt felhívás feltételeivel összhangban a kisléptékű projektjavaslatnak a következőkre kell irányulnia prioritást és a program-specifikus célkitűzést.

Támogatható kisléptékű projekttípusok:

  • I. típus – egységköltségen alapuló együttműködési projekt
  • II. típus – kölcsönös bizalomépítő projektek átalányösszeg alapján
  • III. típus – átalányáron alapuló munkavállalói csereprojektek.

Támogatási keret: 352 726 EUR ERFA támogatás

A programból csak támogatható kiadások társfinanszírozhatók.

Támogatási intenzitás: 80% társfinanszírozás és legalább 20%-át a projektpartnerek saját hozzájárulásából és/vagy egyéb forrásokból.

Támogatási összeg: 25 000 EUR

Programterület: két szlovén (Pomurska, Podravska) és két magyarországi (Vas, Zala) NUTS-3 régió

Partnerségi követelmények: A minimumkövetelménynek megfelelően a partnerségnek legalább egy projektpartnerrel kell rendelkeznie az alábbiak közül Szlovéniából és egy magyarországi vagy egy EGTC (Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) bejegyzett az egyik partnerországban, amely mindkét tagállam tagjaiból áll. A program 2 projektpartnert javasol egy kisléptékű projektben.

Pályázók köre:
A természetes személyek és a politikai pártok ki vannak zárva a részvételből. Minden más jogi személy, aki nem számít nyereségérdekelt
jogalanynak részt vehetnek benne, feltéve, hogy nem külső szolgáltatóként tevékenykednek ugyanabban a szervezetben és projektben, és rendelkeznek a részvételhez szükséges pénzügyi, igazgatási és működési kapacitással. A partnerek kijelölnek egy vezető partnert. Valamennyi partner székhelye a programterületen belül található.

A Támogatás időtartama
A kiadások legkorábban a projekt jóváhagyásának időpontjától számítva minősülnek támogathatónak.
A projekt befejezésének időpontja az ERFA támogatási szerződésben meghatározott időpont, de nem lehet később, mint 2028. december 31.

A projekt időtartama
A kisléptékű projektek időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Támogatható költségek
1. 125 EUR egységköltség résztvevőnként és eseménynaponként az I. típusú projektek esetében (teljes költség),
2. 31 250 EUR átalányösszeg a II. típusú projektek esetében (teljes költség), és
3. 31 250 EUR átalányösszeg a III. típusú projektek esetében (teljes költség).

Letölthető dokumentumok

Open_call_for_SSP_Proposals_IP_SI-HU_final

Open Call for Small-scale Project Proposals

A kisléptékű projektpályázatok benyújtásának első határideje 2023. július 28. (12.00 óra). a pályázatok benyújtás a pályázati felhívás közzétételétől folyamatos.