palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokAz Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2010. október 1.–2011. december 31. között megvalósítandó programok vissza nem térítendő támogatására.


A támogatás forrása
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, illetve nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

1. Építészeti értékek, kutatási eredmények megismertetését célzó, terjesztésre kerülő kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, digitális adathordozón (minimum 500 példány), illetve interneten, (hároméves hozzáférés).

Altéma kódszáma: 2412
A rendelkezésre álló keret: 16 millió Ft

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az elkészült kéziratot,
 • digitális kiadványok esetén forgatókönyvet,
 • hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a betétlapot,
 • részletes költségvetést,
 • nyomdai árajánlatot,

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:
Hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a pályázati adatlap csak a teljesen kitöltött betétlappal együtt érvényes!

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-én vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD, DVD),
 • borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Interneten történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • szövegbevitel (írás), szkennelés
  • korrektúra
 • kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. milyen mértékben foglalkozik a modern és a kortárs magyar építőművészettel,
 2. korábban kapott-e alkotói támogatást a kézirathoz,a
 3. az önrész vállalásának mértéke,
 4. a terjesztési mutatók, és a kiadott példányszám,
 5. Internetes megjelenés esetén előnyt élveznek a 3 éven túli fenntartásról nyilatkozó pályázók.

A támogatott pályázónak szakmai beszámolójához csatolnia kell a megjelent mű egy példányát, nyilatkozatot a példányszámról és a terjesztési módról, illetve internetes megjelenés esetén az elérhetőségét.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (kivétel a kézirat) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

A pályázatok 1 példányban 2010. október 21-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: http://www.nka.hu