palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium Meghívásos Pályázata-Magyar Fotóművészek Szövetsége

nka fotóművészeti szakmai kollégium

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos       pályázatot ír ki „A sajtófotó-történet közelmúltja – szondázó alapkutatásra” a 2009. június 1.–2010. június 1. közötti megvalósulási időszakra.
Altéma kódszáma: 1881

A meghívott pályázó:  Magyar Fotóművészek Szövetsége

Pályázati keretösszeg: 1 450 000 Ft

Az alapkutatás célja:
A sajtófotó történetének mint az általános fotótörténet részének komplex megközelítésű alapkutatása a késő Kádár-kor és a rendszerváltozás idején megjelenő országos politikai napilapok szondázó vizsgálatával.
A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási szempontoknak megfelelő, tématervben előírt, a pályázati időszakra és költségekre lebontott alapkutatási metódust, az abban részt vevők listáját.
Kutatási szempontok:

 • a sajtófotó és a politika kölcsönhatása,
 • a magyar dokumentum- és riportfotó fejlődése,
 • a fotó helyének és szerepének átalakulása, különös tekintettel a műfajok, irányzatok és generációk markáns változására.

A kutatás tématerve:

 • A Magyar Hírlap, a Népszabadság, a Népszava 1985, 1986, 1989, 1990 és 1992 évi lapszámaiban megjelent képek leírása, a lapstruktúra, a képek száma és helyzete, a fotográfiai műfajok, a szerzők összetétele szempontjából.
 • Interjúk készítése kb. 2 óra/fő időtartamban a kutatás számára meghatározó jelentőségűnek ítélt szakemberekkel (rovatvezetők, vezető riporterek, főszerkesztők).
 • Az interjú leíratása és megszerkesztése.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • kutatói honorárium,
 • interjúk készítése,
 • zárótanulmány elkészítése.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.
A kollégium kötelező önrészt nem ír elő.
A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a kutatási szempontoknak megfelelő összegző beszámoló, valamint a kutatás során létrejött adatbázis elektronikus adathordozón történő benyújtása,
 • az interjúk elektronikus adathordozón történő benyújtása,
 • az alapkutatás zárótanulmánya kézirata.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA