palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA fotóművészeti szakmai kollégium pályázat

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra  berlini, valamint párizsi fotóművészeti alkotómunkára.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

1. „Moholy-Nagy László” berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíjra         

Altéma kódszáma: 1802

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és berlini jelenléte megteremtésének érdekében a berlini Collegium Hungaricummal és az OKM-mel közösen hozta létre.
Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.
A Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására pályázatot nyújthat be professzionális fotográfus a korábban támogatottak kivételével.
A berlini alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1.000.000 Ft. Az alkotói támogatást 2012. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinn tartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

Az ösztöndíj-pályázat keretében a kollégium által kiírt tematika:

„Hotel Berlin” –  Fotográfiai reflexiók Berlinre, mint a legkülönfélébb kulturális-szellemi-művészeti áramlatok tranzitállomására, különös tekintettel a magyar művészetekre gyakorolt múltbéli és jelenkori hatásaira.

Pályázni a témára reflektáló koncepcióval és előzetes – Berlinben megvalósítandó – munkatervvel lehet.
A pályázónak munkatervet, szakmai önéletrajzot, valamint az eddigi munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania. A német- vagy angolnyelv-ismeret fokáról pályázói nyilatkozatot vagy nyelvvizsga-bizonyítványt kérünk csatolni.

A pályázónak pénzügyi lebonyolítót nem szükséges bevonnia. Az általános tájékoztatóban foglaltak szerint magánszemélyként pályázhat, a személyi okmányok és bankszámla szerződése fénymásolatait benyújtva. A támogatás utalására a befogadó nyilatkozat benyújtását követően, a kiutazás előtt kerülhet sor.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Berlini Collegium Hungaricummal egyeztetve határozza meg, számára az intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és a 2012-es év második felében a Moholy-Nagy Galériájában kiállítást rendez.

A művész a kiállítást követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez nézőképformában tartalmaznia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült legalább 10 képből álló sorozatát. A berlini kiállításon bemutatott képekből egy műtárgyat a művész a berlini Collegium Hungaricumnak köteles adományozni, amely azt a kortárs magyar fotógyűjteménye részeként helyezi el az épületében.  Az adományozás megtörténtét, a beszámoló részeként, az intézetnek igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a téma iránti affinitás megalapozottsága;
  • a benyújtott előzetes munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • előnyt jelent a német vagy angol nyelv ismerete.

2. „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra       

Altéma kódszáma: 1802

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.
Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.
Pályázatot nyújthat be professzionális fotográfus a korábban támogatottak kivételével. 
A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1.000.000 Ft.  Az alkotói támogatást 2012. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinn tartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania. Egy nyugati nyelv ismereti fokáról pályázói nyilatkozatot, vagy nyelvvizsga-bizonyítványt kérünk becsatolni.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez. A támogatás utalására a befogadó nyilatkozat benyújtását követően, a kiutazás előtt kerülhet sor.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a múzeumnak igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • a portfólió szakmai kvalitása;
  • egy nyugati nyelv ismerete.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. október 3-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphat.

Forrás: www.nka.hu