palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokAz Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2011. szeptember 15.-2012. szeptember 30. között megvalósuló programokra:  (1.) alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra, (2.) a magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására, (3.)   Külföldön élő iparművészek meghívására és (4.)   Monográfiák, tanulmányok kiadására. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.CLXIX.Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Amennyiben a pályázó lebonyolítóval kíván pályázni, a lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személyiség, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.(Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)

A kollégium max. 5 személyt támogat a vállalt téma megírásában személyenként maximum 500.000 forinttal.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A témára felosztható keret: maximum 10 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

3.   Külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek és elméleti szakembereinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti-és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.

A témára felosztható  keret max. 4 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4.   Monográfiák, tanulmányok kiadására

Altéma kódszáma: 1712

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt támogatott pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére. (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)
Kiadásra szánt kéziratok megtekinthetők (az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium titkáránál – Pusztai Mária – 2011. augusztus 21-30. között)

 • Néma Júlia: Fatüzes kerámiatörténet, esztétika, technológia és alkalmazások
 • Szemerey Tamás: Hajlított bútorgyárak a történelmi Magyarországon
 • Vályné Hegyi Ibolya: Szövött kárpit hazai és nemzetközi összefüggései

Támogatás igényelhető:

 • nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre

A pályázathoz a  teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
 • Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret max. 6 millió Ft

Elszámoláshoz csatolni  kell a kész kiadványt, az elkészült kiadvány darabszámát és a terjesztés módját.

A kollégium nem kíván önrészt és nevezési díjat előírni.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 5-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu