palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium alkotói és rendezvény pályázata

nka pályázatokAz NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására, (1) alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára és (2) magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása altémákban.

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás tudományos ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igényes művek szerzői számára.

Altéma kódszáma: 201102/107

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: kéziratok szerzői, mint magánszemélyek.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1. – 2017. március 31.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely összeg magában foglalja a 27%-os áfát.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető: alkotói támogatás.

Alkotónként havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapos időtartamra a tudományos, az ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek megírására igényelhető támogatás.

A támogatás összege havi 100.000 Ft, havonként történő folyósítással.

Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére lehet.

Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egy éves alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be.

 

2. Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása.

Altéma kódszáma: 201108/107

Ezen altémában pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra:

  • programra/rendezvényre,
  • programsorra – amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó.

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

A Kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. április 1. – 2017. március 31.

A pályázatokat benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 5-én, éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444, (36 1) 327-4346 számokon és a weboldalon található elérhetőségeken kaphatnak.