palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA képzőművészeti szakmai kollégium pályázat kortárs képzőművészeti múzeumpedagógiai programokra

nka pályázatokKortárs képzőművészeti múzeumpedagógiai programok pályázati felhívása. A Képzőművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet kortárs képzőművészeti kiállítások múzeumpedagógiai kísérő rendezvényeinek, valamint azok kiadványainak megvalósítására, a múzeumpedagógiai munka fejlesztésére, kortárs képzőművészeti múzeumpedagógiai programokra a 2012. január 1-2012. december 31. közötti megvalósulási időszakra.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Altéma kódszáma: 1608

Az altémára pályázhatnak:

 • múzeumok,
 • kiállítóhelyek,
 • és múzeumpedagógiai feladatokat ellátó szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Egy pályázótól csak 1 pályázatot fogadunk el.

Tervezett keretösszeg mindösszesen: 5 millió Ft

A pályázat célja, hogy a középiskolás korú (12-18 éves) fiatalokhoz szervezett módon közelebb hozza a kortárs képzőművészetet: segítse a kortárs művészet befogadását, alkotók, művek, műcsoportok, médiumok, tendenciák, művészeti és reprezentációs stratégiák megértését és kritikai értékelését és a programba bekapcsolódó diákokat a kiállítás tematikájából, jellemző művészi attitűdjéből, technikájából kiinduló alkotótevékenységre késztesse.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a konkrét időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai rendezvények szakmai tervét,
 • az egyes események és a kapcsolódó kiadványok részletes költségvetését, és e költségvetésen belül konkrétan meg kell neveznie, hogy milyen jogcímre kéri az NKA támogatását,
 • szakmai szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak a kiállítóhellyel kötött együttműködési szándéknyilatkozatát.

A pályáztató kiemelten kezeli a folyamatjellegű projekteket és előnyben részesíti azt a pályázót, aki egymásra épülő programsorozatot tervez, illetve önfenntartó – később is újrahasznosítható, fejleszthető – projekteket indít útjára. Előnyös, ha a programsorozat tartalmaz kommunikációs visszacsatolást, amely másokat is a hasonló programokba való bekapcsolódásra ösztönöz (pl. pályázó online-felületet biztosít a projekt során megvalósuló diákmunkáknak, illetve a projekt végén digitális vagy papíralapú kiadványt állít össze a munkákból, esetleg tárlatot rendez belőlük). A programsorozathoz legalább 5-10 diákcsoport részvétele ajánlott.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • anyagköltség (a programok keretében történő alkotások anyagköltsége, installáció),
 • meghívott előadók, képzőművészek, múzeumpedagógusok, közreműködő kurátorok honoráriuma,
 • programozási költségek (online-jelentkezéshez, létrehozott diákmunkák online-bemutatási felületének),
 • nyomdai előkészítési munkák: szöveg- és képbevitel (írás és szkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés); képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • digitális hordozón történő megjelentetés költségei,
 • utazási költség, buszbérlés,

A támogatást elnyert pályázó kiadványain, meghívóin köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • legalább három oldal terjedelmű szöveges beszámoló,
 • kiadványok, dokumentációk hagyományos és digitális formában,
 • online elérhetőségek listája.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 26-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu