palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Közművelődési Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatKözművelődési programok tájoltatása-Pályázat nyújtható be a helyi közművelődési ellátást bővítő, művészeti programok tájoltatásának támogatására.

A megvalósítás időszaka: 2010. november 1.–2011. május 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Altéma kódszáma: 2031

Pályázni lehet:

 • magas színvonalon működő amatőr és alternatív művészeti műhelyek produktumai bemutatásának támogatására,
 • hivatásos művészek, magas színvonalú, értékes programjainak tájoltatására.

Pályázhatnak: megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program elemeinek részletes ismertetését: a célközönség körét, a várható látogatói számot, a közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az ellátásba bevont megyei települések, fővárosi település részek számát max. 3 oldal terjedelemben),
 • a programok helyszínéül szolgáló települések, fővárosi település részek, intézmények, közösségi színterek fogadó nyilatkozatait, az időpontok pontos megjelölésével.
 • a művészeti csoportok, művészek együttműködési szándéknyilatkozatait,
 • a tájoltatott programot bemutatók eddigi tevékenységét, eredményeit ismertető tájékoztatót (közreműködőként max. 1 oldal).

Támogatás kérhető:

 • az előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díj számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szállásköltségekre,
 • szerzői jogdíjra.

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban szereplő műsorok színvonala, értéke,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása.

Előnyben részesül:

 • a jelentős helyi értéket képviselő amatőr művészeti csoportok produkcióinak tájoltatása,
 • az irodalmi és komolyzenei, képző-, ipar-, és fotóművészeti programok tájoltatása,
 • az a tájoltatás, amelynek megvalósítási helye – a területi illetékességi körből választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt település.

A rendelkezésre álló tervezett  keretösszeg összesen: 25 millió Ft

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
a tényleges látogatói számot, a közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az ellátásba bevont megyei települések, fővárosi település részek számát, az események helyét, idejét, részletes programját, fotódokumentációját, esetleges médiavisszhangját.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázatok 1 eredeti példányban 2010. augusztus 31-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: NKA